Løvbakkevej ændrer retning

Herning kommune er i gang med at skabe nye vej- og cykelstiforbindelser i Gullestrup, Løvbakke Naturcenter og Tjørring området. Den vestlige del og krydset ved Gullestrupvej blev færdig sidste år, mens resten afsluttes omkring sommerferien 2021.

Arbejdet startede med at forbinde det nye boligområde Nordskrænten med Gullestrupvej. Nu er vi i gang med den del af projektet der ligger midt på strækningen samt stien ud mod naturcentret. På den måde skaber vi en tryg vej for cyklisterne så hurtigt som muligt. 

Fakta om projektet

I øjeblikket arbejder vi med:

  • Den resterende del af 2 kilometer 7 meter bred vej med cykelstier på cirka 1 kilometer.
  • Forlængelse af Egebakken, Skovbakken og Løvbakkevej. 
  • Udførelse af dobbeltrettet cykelsti langs Løvbakkevej til Naturcentret. 
  • Afvandings- og kloakarbejder.

Dette arbejde starter til foråret 2021:

  • Eksisterende Løvbakkevej laves på dele af strækningen om til cykelsti.

Vi har udført disse arbejder:

  • Etablering af regnvandsbassiner.
  • Nyt lyskryds ved tilslutningen af omlagt Løvbakkevej til Gullestrupvej. 
  • Omlægning af 180 m af Lyngens Kvarter.
  • Vejtilslutning til Nordskrænten.

Gener

Vi skal flytte rigtig meget jord, sand, stabilgrus og asfalt med lastbiler og maskiner. Derfor vil det i perioder larme, støve og støje og vejene vil bære præg af jordkørsel. Herning Kommune og vores entreprenør VKA beklager dette på forhånd, men vi lover at arbejde hårdt på, at mindske generne så meget som muligt.

Entreprenør

Virksomheden Vestjysk Kloak og Anlæg udfører projektet for Herning kommune.

Dekorativ billede

Kontaktinfo

Daniel Stidsen
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96288336
Send e-mail til VTBSD@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.