Løvbakkevej ændrer retning

Vi arbejder på at skabe nye vej- og cykelstiforbindelser i Gullestrup, Løvbakke Naturcenter og Tjørring området. Den vestlige del og krydset ved Gullestrupvej bliver færdig i år, mens resten afsluttes i 2021.

Arbejdet starter med at forbinde det nye boligområde Nordskrænten med Gullestrupvej. Herefter tager vi fat i projektet fra vest, hvor asfaltvejen i dag slutter og arbejder os mod øst indtil vejen op mod naturcentret. På denne måde håber vi på at skabe en sikker vej for cyklisterne så hurtigt som muligt. 

Fakta om projektet

  • Udførelse af 2 kilometer 7 meter bred vej med cykelstier på cirka 1 kilometer fra Gullestrupvej og mod vest.
  • Eksisterende Løvbakkevej laves på dele af strækningen om til cykelsti. 
  • Nyt lyskryds ved tilslutningen af omlagt Løvbakkevej til Gullestrupvej.
  • Omlægning af 180 m af Lyngens Kvarter.
  • Tilslutning til Nordskrænten.
  • Forlængelse af Egebakken, Skovbakken og Løvbakkevej.
  • Udførelse af dobbeltrettet cykelsti langs Løvbakkevej til Naturcentret.
  • Arbejde med afvandingsledninger og forlægning af vandløb.
  • Oprettelse af regnvandsbassiner.

Gener

Vi skal flytte rigtig meget jord, sand, stabilgrus og asfalt med lastbiler og maskiner. Derfor vil det i perioder larme, støve og støje og vejene vil bære præg af jordkørsel. Herning Kommune og vores entreprenør VKA beklager dette på forhånd, men vi lover at arbejde hårdt på, at mindske generne så meget som muligt.

Entreprenør

Virksomheden Vestjysk Kloak og Anlæg udfører projektet for Herning kommune.

Dekorativ billede

Kontaktinfo

Daniel Stidsen
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96288336
Send e-mail til VTBSD@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.