Cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling

Vi laver en ny cykelsti. Når stien er færdig, kan du cykle hele vejen fra Herning til Skibbild-Nøvling.

Cykelstien fra Herning til Gødstrup bliver 3 meter bred og fra Gødstrup til Skibbild-Nøvling bliver stien 2,5 meter bred. Der bliver lavet lys på hele strækningen.

Stien vil føre dig indover det nye hospitalsområde ved Gødstrup. 

Cykelstien bliver enkelte steder ført ud på vejbanen. På disse strækninger bliver der lavet 2 minus 1 veje.

Cykelstien ligger fortrinsvis langs med jernbanen. Du kan se den endelige placering her.

Tidsplan

  • VVM screening - Februar 2016.
  • Fastlæggelse af endeligt forløb - Marts til Maj 2016.
  • Projektering - Juni til September 2016.
  • Jorderhvervelser og ekspropriationer - Juli til December 2016.
  • Licitation på anlægsopgaven - Marts 2017.
  • Skiltning langs cykelsti - færdig september 2018.
  • Belysning - arbejdet er i gang og bliver færdig i 2019.
  • Anlæg af cykelsti ved krydsningen af Tvevadvej afventer Bane Danmarks beslutning. Beslutningen kan tage op til halvandet år.
  • Cykelstrækningen over sygehusområdet laves i slutningen af 2019.

Formålet med en "2 minus 1 vej" er, at gøre vejen mere tryg for bløde trafikanter, idet det visuelle indtryk af vejen vil være en smallere vej. Der vil samtidig være plads til bløde trafikanter langs vejen, hvor striberne skaber afstand til den kørende trafik.

Hvordan skal du kører på en 2-1 vej?

Motoriseret trafik skal køre midt på vejen mellem striberne. Når du møder en modkørende kan du trække ud over den brede stiplede linje. Dette skal ske under hensyn til eventuelle cyklende og gående uden for linjen. Når den modkørende og du har passeret hinanden kører du igen tilbage til midten af vejen mellem linjerne.

Se filmen om hvordan du skal kører på en 2 minus 1 vej.

 


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af cykelstien. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Asfaltarbejde på cykelsti

Kontaktinfo

Satenik Gasparyan
Tlf.: 96288094
Mobil: 40163279
Send e-mail til vtbsg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.