Kultur på Recept

Her kan du læse om Kultur på Recept og blive klogere på både indhold, målgruppe og formål.

Hvordan får man Kultur på Recept?

Det er nemt at melde sig til Kultur på Recept. 

En deltager kan selv melde sig til, eller en rådgiver kan gøre det på vegne af deltageren. Tilmeldingen foregår via den grønne selvbetjeningsboks i højre hjørne på forsiden af www.herning.dk/kulturpaarecept

I skemaet skal der oplyses navn og kontaktinfo på både deltager og deltagerens rådgiver. Der er grund til at vi beder om at få oplysninger på rådgiveren. Det sikrer, at deltagelsen i Kultur på Recept ikke er problematisk for et planlagt forløb, men i stedet supplerer det på en god måde.

Når oplysningerne er udfyldte trykkes på "næste". Der kommer nu en side, hvor man som enten deltager eller rådgiver skal give sit samtykke. Læs det grundigt igennem. Så er du sikker på, hvad tilmeldingen betyder. Skemaet underskrives til slut med NemID og fremsendes.

Der vil blive taget kontakt til deltageren på mail inden opstart angående diverse oplysninger, eller hvis der desværre ikke kan tilbydes en plads på det ønskede forløb. 

OBS: Hvis skemaet udfyldes som rådgiver kan du både benytte dit personlige NemID eller et erhvervs NemID. 

Skulle der opstå spørgsmål omkring tilmeldingen, er man altid meget velkommen til at rette henvendelse.