Kultur på Recept

Her kan du læse om Kultur på Recept og blive klogere på både indhold, målgruppe og formål.

Hvem er målgruppen?

Tilbuddet er for alle borgere der bor i Herning Kommune, der er mellem 18 og 64 år, og som på grund af en psykisk sårbarhed er i risiko for at få en langtidssygemelding eller blive langtidsledige.

Tilbuddet omfatter:

  • Forsikrede ledige på dagpenge
  • Sygedagpengemodtagere
  • Borgere i ressourceforløb
  • Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Det er meget vigtigt, at man selv er motiveret og har lysten til at deltage. Det er et frivilligt tilbud, der supplerer de mere erhvervsrettede tilbud, som man skal deltage i.