Info til rådgivere

Her kan du som rådgiver læse mere om Kultur på Recept.

Kultur på Recept har til formål at øge det selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet for borgeren.

Projektet har også til formål at skabe mindre ensomhed og isolation. Det er ofte følger, når man ikke længere kan arbejde eller komme ud som man plejer.

Her på siden kan du finde mere info om målgruppen, projektets indhold og hvordan der henvises. 

Målgruppen for Kultur på Recept er alle borgere mellem 18 og 64 år, der på grund af en psykisk sårbarhed er i risiko for at få en langtidssygemelding eller blive langtidsledige. 

Projektet omfatter både forsikrede ledige på dagpenge, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb samt aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er meget vigtigt, at borgeren selv er motiveret og har lysten til at deltage, da projektet er et frivilligt tilbud, der supplerer obligatorisk erhvervsrettede tilbud.


Psykisk sårbarhed er i dette projekt en fælles betegnelse for let til moderat depression, angst eller stress.

Projektet er både åbent for borgere der er sygemeldte med en eller flere af ovenstående lidelser, men også borgere der er i risiko for at blive det, eller borgere der udviser symptomer men ikke har en direkte diagnose.

 

Let til moderat depression:

Depression er en meget almindelig lidelse. Ca. 15% af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt i deres liv få en depression.

Nogle oplever depression som en lettere tilstand af tristhed, der nogle gange vil gå over af sig selv. Andre oplever depression som en meget mere alvorlig og svær tilstand, der er behandlingskrævende, og som uden behandling kan blive livstruende. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der får en depression.

Læs mere om depression hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar.

 

Angst:

Når man har angst er man konstant bange, nervøs eller urolig. Normalt er vi bange som en helt naturlig forsvarsreaktion, der beskytter os mod at gøre ting, der kan være farlige for os. 

I psykiatrien forstås angst som en reaktion, hvor der ikke er en tydelig eller direkte sammenhæng med en farlig situation. Angst kan opstå både for situationer i hverdagen samt helt uforklarligt. Angst kan hæmme og forhindre et normalt hverdagsliv. 

Læs mere om angst hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar. 

 

Stress:

Stress kan ramme alle, og det er ofte de mest pligtopfyldende, der bliver syge.

Stress er en tilstand, der skyldes en direkte ydre påvirkning. Det kan enten opstå i form af noget pludseligt og voldsomt eller ved en længere tids belastning. 

Læs mere om stres hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar.


Et forløb består af 10, 12 eller 15 uger. En gruppe på 8-12 deltagere mødes ugentligt med deres faste kulturguide på kulturinstitutionen. Her følger de en tilrettelagt plan, hvor de får mulighed for at prøve kulturens muligheder af.

Hvor mange gange man mødes svinger fra forløb til forløb. Det vil ikke overstige to gange om ugen á 3 timer per gang.

Udover egen kulturskabelse vil der også være 2-3 oplevelsesgange - dette kunne for eksempel være besøg fra andre kulturinstitutioner, museumsbesøg, koncerter eller lignende.

Du kan her på siden læse meget mere om, hvilke forskellige forløb der udbydes henover året. 


Det kræver ikke en lægelig henvisning at deltage i projektet, men besluttes i samråd med den personlige rådgiver i beskæftigelsesafdelingen. 

Det er rådgivere i hele beskæftigelsesafdelingen, der informerer borgerne om projektet.

Hvis din borger har lyst til at deltage i projektet som supplement til sine erhvervsrettede tilbud, sender du blot en besked til projektleder Michelle Marie Johnsen og oplyser borgerens navn og kontaktoplysninger.

Herefter tager Michelle direkte kontakt til borgeren og aftaler nærmere. 

 


 

Tilbud i foråret 2019:
Sted Tidspunkt
Den Jyske Sangskole Endnu ikke fastsat
Herning Bibliotek Uge 8 - Uge 22
Herning Billedskole

Uge 9 - Uge 25 

Skovsnogen

Ultimo februar


Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkoordinator
Tlf.: 22808224
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.