Hvad er Kultur på Recept?

Kultur på Recept er et kulturprojekt under Herning Kommune. 

Målgruppen er borgere mellem 18-64 år, der har en psykisk sårbarhed inde på livet. Det kan være stress, angst eller depression. Vi arbejder med den målgruppe som er sygemeldte, ledige eller i risiko for at blive det. 

Formålet er, at du sammen med en lille gruppe andre i samme situation som dig selv, vil få et afbræk og et pusterum i hverdagen. 

Du kan vælge forløb efter din egen personlige interesse.

Alt efter hvilken institution du vælger, vil forløbet være enten 10, 12 eller 15 uger. Du mødes en eller to gange om ugen med højst 9 andre deltagere til en fastlagt aktivitet.

Du har fast base på kulturinstitutionen.

Selvom du har fast base på kulturinstitutionen, så vil du blive inviteret med på ture ud af huset. Her følges du med din gruppe, og transport og eventuelle indgangsbilletter er betalt.

Det er 100% gratis at deltage i forløbet.

Hvilke forløb tilbyder Kultur på Recept?

 

Tilbud i foråret 2019:
Sted Tidspunkt
Den Jyske Sangskole Endnu ikke fastsat
Herning Bibliotek Uge 8 - Uge 22
Herning Billedskole

Uge 9 - Uge 25 

Skovsnogen

Ultimo februar

Hvordan får du Kultur på Recept?

Det er forholdsvist nemt at melde dig til Kultur på Recept.

Vi skal i første omgang blot bruge en henvisning fra din rådgiver. Din rådgiver kan enten være fra Jobcenteret, CEB, Arbejdsmarkedscentret eller Beskæftigelses- og Integrationscentret. Vi skal ikke  have en lægeerklæring.

Vi vil gerne have en henvisning fra din rådgiver, da det sikre os, at din deltagelse i Kultur på Recept ikke er problematisk for dit personlige forløb men i stedet supplerer det på en god måde. 

Du er også meget velkommen til selv at rette henvendelse. Du vil så blive spurgt ind til, om du er i rådgivning hos Jobcenter, CEB eller lignende.

Har du eller din rådgiver spørgsmål? Så kontakt projektleder Michelle Marie Johnsen på bekmj@herning.dk eller 2280 8224.