Hvordan får du Kultur på Recept?

Vi skal bruge en henvisning fra din rådgiver. Din rådgiver kan enten være fra Jobcenteret, Arbejdsmarkedscentret eller Beskæftigelses- og Integrationscentret. Vi skal ikke have en lægeerklæring.

Vi vil gerne have en henvisning fra din rådgiver, da det sikre os, at din deltagelse i Kultur på Recept ikke er problematisk for dit personlige forløb men i stedet supplerer det på en god måde. 

Du er også meget velkommen til selv at rette henvendelse. Du vil så blive spurgt ind til, om du er i rådgivning hos Jobcenter, CEB eller lignende.

Har du eller din rådgiver spørgsmål? Så kontakt projektleder Michelle Marie Johnsen på bekmj@herning.dk eller 2280 8224.