Kultur på Recept

Her kan du læse om projektet Kultur på Recept og blive klogere på både indhold, målgruppe og formål.

Kultur på Recept er et tilbud til alle borgere bosiddende i Herning Kommune i alderen 18-64 år, der på grund af stress, angst eller depression er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. 

Vi tilbyder et 10, 12 eller 15-ugers forløb på en af kommunens kulturinstitutioner. Her er der fokus på kultur og fællesskab, og plads til at få et pusterum. Både fra sygdom og hverdag.

Det er ganske gratis at deltage - du skal blot have lysten til at være med.  

Du kan altid kontakte projektleder, hvis du vil vide mere om projektet, målgruppen eller lignende. 

Kultur på Recept er et kulturprojekt under Herning Kommune, der er skabt for borgere, der har en psykisk sårbarhed inde på livet. Det kan være stress, angst eller depression. Vi arbejder med den målgruppe som er sygemeldte, ledige eller i risiko for at blive det. 

Formålet er, at man sammen med en lille gruppe andre i samme situation som sig selv, vil få et afbræk og et pusterum i hverdagen. 

Man kan vælge forløb efter egen personlig interesse.

Alt efter hvilken institution man vælger, vil forløbet være enten 10, 12 eller 15 uger. Du mødes en eller to gange om ugen med højst 7-10 andre deltagere til en fastlagt aktivitet.

Man har fast base på kulturinstitutionen.

Selvom man har fast base på kulturinstitutionen, så vil man blive inviteret med på ture ud af huset. Her følges man med sin gruppe, og transport og eventuelle indgangsbilletter er betalt.

Det er 100% gratis at deltage i forløbene.


Projektet er for alle borgere bosiddende i Herning Kommune mellem 18 og 64 år, der på grund af en psykisk sårbarhed er i risiko for at få en langtidssygemelding eller blive langtidsledige. 

Det omfatter både forsikrede ledige på dagpenge, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb samt aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er meget vigtigt, at man selv er motiveret og har lysten til at deltage, da projektet er et frivilligt tilbud, der supplerer obligatorisk erhvervsrettede tilbud.


Det er forholdsvist nemt at melde sig til Kultur på Recept.

Vi skal i første omgang blot bruge en henvisning fra en rådgiver. En rådgiver kan enten være fra Jobcenteret, Sygefravær og Jobfastholdelse, Arbejdsmarkedscentret eller Social- og Jobindsats. Vi skal ikke  have en lægeerklæring. En henvisning kan blot være en mail eller et opkald fra rådgiver til projektleder.

Vi vil gerne have en henvisning fra en rådgiver, da det sikre os, at deltagelsen i Kultur på Recept ikke er problematisk for et personligt forløb, men i stedet supplerer det på en god måde. 

Man er også meget velkommen til selv at rette henvendelse. Man vil så blive spurgt ind til, om man er i rådgivning hos Jobcenter, CEB eller lignende.

Har du eller din rådgiver spørgsmål? Så kontakt projektleder Michelle Marie Johnsen på bekmj@herning.dk eller 2280 8224. 


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkoordinator
By, Erhverv og Kultur
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Mød os på Facebook

Følg Kultur på Recept på Facebook, hvor du kan holde dig opdateret om nye tiltag. Derudover kan du få god viden samt relevante indlæg om psykisk sårbarhed og Kultur på Recept generelt.

Knapper med det blå facebook-fMød os på Facebook