Herningmodellen Social

Herningmodellen er udviklet i 2013-2015 i et pilotprojekt med inspiration fra Sverige. Erfaringerne fra pilotprojektet førte til en beslutning om udrulning til hele kommunen fra 1. januar 2016.

I perioden 2015-2017 har Herning Kommune været i partnerskab med Socialstyrelsen sammen med Hvidovre og Haderslev Kommuner. Erfaringerne herfra og de svenske principper har dannet grundlag for, at stort set alle andre danske kommuner arbejder ud fra, det udviklede koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Herningmodellen er ikke en statisk model, men nærmere en principiel tilgang til måden at arbejde professionelt på børne- og ungeområdet.

Herning har i perioden 2015-2017 indgået i partnerskab med Socialstyrelsen og en række kommuner. Det er der kommet en tværkommunal konceptbeskrivelse, evalueringer og film ud af:

Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram.

Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge.

Se konceptbeskrivelsen for Herningmodellen.

Erfaringer fra arbejdet med Herningmodellen kan opsummeres til:

 • Vi har sætter tidligere ind overfor sårbare børn
  • Gennemsnitsalderen ved en sags oprettelse er faldet med 18 måneder fra 9½ år i 2014 til 8 år i 2019.
  • Andelen af sager, der oprettes før barnets fødsel, er steget fra ca. 3 % til ca. 9 % af nye sager. I 2019 er 15% af sagerne opstartet før fødsel eller i 0-års alderen.
 • Anbringelsesmønstret er ændret: Flere er i familiepleje, færre på institutioner
  • Andelen af anbragte årsbørn på institution eller opholdssted er faldet fra 17 % i 2015 til 5 % i 2019.
  • Andelen anbragt i plejefamilie er steget fra 67 % til 82 %.
  • Andelen i slægts- og netværkspleje og andelen på efterskole og eget værelse er nogenlunde uændret.
 • Børn med handicap bliver i mindre grad anbragt på institution
 • Færre anbringelser totalt
 • Udgifterne til området er faldende modsat landsgennemsnittet
 • Vi kan ikke generelt sige noget om borgeroplevet kvalitet og om langsigtede effekter

Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg får løbende orienteringer op status på arbejdet med Herningmodellen.

Læs seneste orientering til Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.


Kontaktinfo

Peter Jonsen
Fuldmægtig
Tlf.: 20 93 57 34
Mobil: 20 93 57 34
Send e-mail til cuopj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.