Lillelund Engpark

En sti, eng, vandhuller og nogle får. Det finder du på Lillelund eng overfor Herning Svømmehal. Om få år kan der være søer, stier, shelters og legebakker.

Lillelund Engpark består af en stor klimasø, der modtager regnvand fra den nordlige del af Herning. Det skal mindske risikoen for oversvømmelser i bydelen under ekstremregn og samtidig tilføre området ekstra rekreativ værdi i form af en sø med åbent vandspejl i stedet for større rør under jorden.

Områdets naturindhold forventes at blive meget varieret. Det vil bl.a. give skoler og institutioner mulighed for at benytte området til undervisningsformål.

  • Legebakkerne kan bruges til drageflyvning og kælkebakker.
  • Under normale forhold vil det være muligt at krydse søen på vadestedet, men færdslen foregår på eget ansvar.
  • Stien rundt om søerne er belyst og handicapegnet.

Parken forventes med sin størrelse, og varierede aktivitetsmuligheder, at henvende sig til hele Herning by, men vil også være interessant for oplandet og regionen.

Fakta

Søen er 6 ha stor (samme størrelse som 8 fodboldbaner), men vandspejlet kan stige op til en meter over den normale vandstand, når det regner rigtig meget. I sådanne situationer kan søen tilbageholde op til ca. 65 mio. liter vand. Det svarer til en fordobling af søens vandindhold.

De nye bassiner, rundt om søen, fungerer som en slags filtre for det overfladevand, der skal videre ud i klimasøen. Disse bassiner kan rumme yderligere ca. 18 mio. liter vand.

Projektet er en af 100 klimaløsninger fra danske kommuner som indgår i rapporten "Klima100", som er udgivet af Sustainia og Realdania i maj 2018.

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasningsmedarbejder
Mobil: 30943792
Send e-mail til ngosb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Se vores film om Lillelund Engpark

Se vores lille præsentationsfilm der viser, hvordan vi drømmer om, at Lillelund Engpark skal udvikle sig.

Projekt Lillelund EngparkSe filmen her