Landsbyenergi

Husejerne i Stakroge, Sandet, Karstoft og Skarrild var for nyligt med i et energiprojekt. Målet var at skrue ned for energiforbruget, udlede mindre CO2 og spare penge.

Projekt landsbyenergi var et samarbejde mellem Herning Kommune, Scanenergi og borgerne i de fire landsbyer Stakroge, Karstoft, Sandet og Skarrild.

Borgerne i de fire landsbyer fik muligheden for et gratis og uvildigt energitjek af deres bolig samt inspiration og vejledning. Desuden blev der arrangeret forskellige lokale aktiviteter.

Projektet løb til og med 2019. I 2020 vil resultatet af projektet blive vist her på siden.

Aktive landsbyer

I løbet af projektet har borgerforeningerne været super engagerede. Der blev holdt et godt stormøde og en velbesøgt energimesse.

Mange tog imod tilbuddet om et gratis energitjek. Og der blev skrottet oliefyr og lavet andre energimæssige tiltag rundt omkring i hjemmene.

Sammen med repræsentanter fra borgerforeningerne blev der arbejdet videre på at få budskabet ud til endnu flere. Det skete med tiltag som skoleundervisning for 5.-6. klasser på Sdr. Felding og Skarrild skole, alternative investeringsformer og sidst men ikke mindst oplysning fra borger til borger. 

Fakta

Projekt landsbyenergi udsprang af kommunes Energistrategi. Strategien indeholder retningslinjer og politiske mål for arbejdet med vedvarende energi.

Det er blandt andet byrådets mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, at omstillingen til en energieffektiv kommune og at udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

For mere information kontakt os på landsbyenergi@herning.dk.

Find os på facebook. Søg på Landsbyenergi Herning.

Kontaktinfo

Line Thastum
Miljøkoordinator, Grøn Guide
Tlf.: 96288052
Mobil: 29821232
Send e-mail til miklt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Lav et online energitjek

Energitjekket bygger på oplysninger fra BBR-registret.

dekorativt billeddeLav et online energitjek