Landsbyenergi

Husejerne i Stakroge, Sandet, Karstoft og Skarrild er med i et energiprojekt. Målet er at skrue ned for energiforbruget, udlede mindre CO2 og spare penge.

Projekt landsbyenergi er et samarbejde mellem Herning Kommune, Scanenergi og borgerne i de fire landsbyer Stakroge, Karstoft, Sandet og Skarrild.

Borgerne i de fire landsbyer får muligheden for gratis og uvildigt energitjek af deres bolig samt inspiration og vejledning. Desuden arrangeres der forskellige lokale aktiviteter.

Projektet løber til og med 2019.

Aktive landsbyer

Projektet har nu været i gang i ca. et år. Det har været et godt og aktivt år med nogle super engagerede borgerforeninger, et godt stormøde og en velbesøgt energimesse.

Mange har taget imod tilbuddet om et gratis energitjek. Og der bliver skrottet oliefyr og lavet andre energimæssige tiltag rundt omkring i hjemmene.

Sammen med repræsentanter fra borgerforeningerne arbejdes der videre på at få budskabet ud til endnu flere. Det sker med nye tiltag som skoleundervisning for 5.-6. klasser på Sdr. Felding og Skarrild skole, alternative investeringsformer og sidst men ikke mindst fra borger til borger oplysning. 

Fakta

Projekt landsbyenergi udspringer af kommunes Energistrategi. Strategien indeholder retningslinjer og politiske mål for arbejdet med vedvarende energi.

Det er blandt andet byrådets mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, at omstillingen til en energieffektiv kommune og at udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

For mere information kontakt os på landsbyenergi@herning.dk.

Find os på facebook. Søg på Landsbyenergi Herning.

Kontaktinfo

Line Thastum
Miljøkoordinator;grøn Guide
Tlf.: 96288052
Send e-mail til miklt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Lav et online energitjek

Energitjekket bygger på oplysninger fra BBR-registret.

dekorativt billeddeLav et online energitjek