Søg mikropuljen til formidling af natur og kulturhistorie

Her kan du søge mikropuljen til formidling af natur og kulturhistorie.

Der kan som udgangspunkt søges max. 5.000 kr. pr. initiativ/aktivitet. 

Puljen er åben for ansøgninger året rundt og uddeles løbende efter først-til-mølle-princippet. 

Der er hvert år afsat en mikropulje på op til 100.000 kr. til understøttelse og skabelsen af aktiviteter og ture. Midlerne skal give flere borgere mulighed for at komme ud og få autentiske natur- og kulturhistoriske oplevelser i Herning Kommune.

Hvem kan søge:

Mikropuljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper samt private og offentlige aktører.

Selvorganiserede grupper og private aktører kan søge puljen til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med lokale aktører, så et lokalt ejerskab sikres.  

Ansøgningskriterier:

Der kan som udgangspunkt søges max. 5.000 kr. pr. aktivitet. En ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til max. fire aktiviteter årligt.

Puljen er åben for ansøgninger året rundt, og ansøgninger behandles løbende efter først-til-mølle-princippet. Aktiviteten skal afholdes indenfor kalenderåret, hvor bevillingen er givet.

Aktiviteterne skal være åbne for alle. Det er tilladt at lave aktiviteter for en specifik målgruppe som eksempelvis børn og unge eller seniorer, hvis det giver mening, men der kan eksempelvis ikke søges til aktiviteter eller ture for en enkelt forenings medlemmer eller til enkelte skoleklasser.

Der må opkræves symbolsk betaling for adgang til aktiviteterne, hvis det skønnes nødvendigt.

Der kan søges til følgende:

  • Fysiske materialer der er nødvendige for aktivitetens afvikling, og dette dækker også madvarer
  • Honorar og transportudgifter (for fagpersoner eller lignende i forbindelse med aktiviteten)
  • Leje af større udstyr i relation til aktiviteten

Der kan ikke søges til følgende:

  • Aktiviteter som allerede er afviklet
  • Almene foreningsaktiviteter som foreningen ville afholde uanset
  • Aktiviteter som lukker sig om sig selv, som eksempelvis kun en specifik forenings medlemmer
  • Honorar eller aflønning af frivillige foreningsmedlemmer

Det forventes at du som ansøger redegør kort for, hvordan aktiviteten formidler den lokale natur og/eller kulturhistorie. Det forventes også, at du er tydelig omkring målgruppe og det konkrete indhold, og så skal du kunne fremvise et mindre budget for de forventede udgifter.

Du kan søge mikropuljen ved at udfylde et kort ansøgningsskema her.


Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi skal nemlig, efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
kommunen@herning.dk
96282828
CVR: 29 18 99 19

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Behandling af dine personoplysninger:

• Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne give besked om fordelingen af mikropuljen.
• Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger.
• Vi henter kun personoplysninger om dig fra det udfyldte ansøgningsskema.
• Vi gemmer dine oplysninger sikkert indtil der sker en regelmæssig sletning og som minimum i fem år af hensyn til regnskab.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven:
• Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
• Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder.
• Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.
• Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk


Med venlig hilsen,
Michelle Marie Johnsen
Kultur og Fritid
Herning Kommune
2280 8224


Mikropuljen til formidling af natur og kulturhistorie

Kontaktoplysninger
Projektbeskrivelse
Økonomi

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent
Tlf.: 96288634
Mobil: 51189094
Send e-mail til bekpw@herning.dk

Elsebeth Houe
Naturformidler
Tlf.: 96288148
Send e-mail til ngoeh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.