Områdefornyelse Kibæk

Der gennemføres områdefornyelse i Kibæk fra 2020-2025 i tråd med Herning Kommunes Strategi for byfornyelse 2017-2028.

En områdefornyelse er et projekt under Byfornyelsesloven, der gennemføres med statslige og kommunale midler. Det samlede budget for områdefornyelsen er 6.300.000 kroner.

Områdefornyelsesprojektet skal både indeholde fysiske, sociale og kulturelle delprojekter/tiltag.

Progam for områdefornyelsen

Herning Kommunes Byplanudvalg har godkendt programmet for områdefornyelsen i marts 2020.

Programmet omfatter tre overordnede temaer, der skal danne ramme for delprojekter.

De tre temaer er:

  • Tema 1: Byidentiteten - historie og fællesskaber.
  • Tema 2: Grøn plan - sundhed og bevægelse for livet.
  • Tema 3: Gennemtænk bymidten - nyt torv og bymiljø omkring stationspladsen.

Programmet for områdefornyelsen er blevet til på baggrund af byens centerbyplan fra 2016. Centerbyplanens indhold er kvalificeret med to workshops i efteråret 2019, hvor en gruppe borgere deltog.

Programmet kan rekvireres digitalt ved henvendelse til beksd@herning.dk eller beklr@herning.dk

Deltag i områdefornyelsen

Der er afholdt åbent borgermøde 26. august 2020, hvor programmet og temaerne blev præsenteret. Derudover er der over vinteren/foråret 2021 afholdt temamøder, inspirationsaften, inspirationstur samt fællesmøde.

Det er muligt for alle interesserede at deltage i arbejdsgrupper, der i efteråret 2021 og foråret 2022 skal arbejde videre med delprojekter under de enkelte temaer. 

Temagrupperne/arbejdsgrupperne mødes som følger

Tema 1: Byidentitet (ved rådgiver Johanne Bugge) - onsdag 10. november klokken 16.30 - 18.30 i Kibæk Krydsfelt. 

Tema 2: Grøn Plan og Tema 3 - Gentænk Bymidten (ved landskabsarkitekt Anita Munch) - tirsdag 23. november klokken 16.30- cirka 18.30 i Kibæk Krydsfelt. 

Tilmelding til arbejdsgrupper skal ske til projektleder Lisbet Rørbæk Abildtrup på beklr@herning.dk 

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504
Mobil: 22436092
Send e-mail til beklr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.