Områdefornyelse Kibæk

Der gennemføres områdefornyelse i Kibæk fra 2020-2025 i tråd med Herning Kommunes Strategi for byfornyelse 2017-2028.

En områdefornyelse er et projekt under Byfornyelsesloven, der gennemføres med statslige og kommunale midler. Det samlede budget for områdefornyelsen er 6.300.000 kr.

Områdefornyelsesprojektet skal både indeholde fysiske, sociale og kulturelle delprojekter/tiltag.

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSEN

Herning Kommunes Byplanudvalg har godkendt programmet for områdefornyelsen i marts 2020.

Programmet omfatter bl.a. tre overordnede temaer, der skal danne ramme for delprojekter.

De tre temaer er:

 Tema    Emne Forklaring
TEMA 1 BYIDENTITET - historiefortælling og fællesskaber
TEMA 2 GRØN PLAN - sundhed og bevægelse for livet
TEMA 3 GENTÆNK BYMIDTEN - nyt torv og bymiljø omkring stationspladsen

Programmet for områdefornyelsen er blevet til på baggrund af byens centerbyplan fra 2016. Centerbyplanens indhold er kvalificeret med to workshops i efteråret 2019, hvor en gruppe borgere deltog.

Programmet kan rekvireres digitalt ved henvendelse til beksd@herning.dk eller beklr@herning.dk

 

DELTAG I OMRÅDEFORNYELSEN

Der er afholdt åbent borgermøde den 26. august 2020, hvor programmet og temaerne blev præsenteret.

Det er muligt for alle interesserede at deltage i arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med delprojekter under de enkelte temaer.

Der afholdes følgende uforpligtende opstartsmøder i arbejdsgrupperne:

 Tema    Emne Dato og sted
TEMA 2 GRØN PLAN mandag den 21. september kl. 17-19 i Alhuset - AFLYST
TEMA 1 BYIDENTITET

tirsdag den 29. september kl. 17-19 i Alhuset
- AFLYST

TEMA 3 GENTÆNK BYMIDTEN mandag den 5. oktober kl. 17-19 i Alhuset - AFLYST

Tilmelding til møderne skal ske til Lisbet Rørbæk Abildtrup på beklr@herning.dk

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504
Mobil: 22436092
Send e-mail til beklr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.