Områdefornyelse Kibæk

Der gennemføres områdefornyelse i Kibæk fra 2020-2025 i tråd med Herning Kommunes Strategi for byfornyelse 2017-2028.

En områdefornyelse er et projekt under Byfornyelsesloven, der gennemføres med statslige og kommunale midler. Det samlede budget for områdefornyelsen er 6.300.000 kr.

Områdefornyelsesprojektet skal både indeholde fysiske, sociale og kulturelle delprojekter/tiltag.

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSEN

Herning Kommunes Byplanudvalg har godkendt programmet for områdefornyelsen i marts 2020.

Programmet omfatter bl.a. tre overordnede temaer, der skal danne ramme for delprojekter.

De tre temaer er:

 Tema    Emne Forklaring
TEMA 1 BYIDENTITET - historiefortælling og fællesskaber
TEMA 2 GRØN PLAN - sundhed og bevægelse for livet
TEMA 3 GENTÆNK BYMIDTEN - nyt torv og bymiljø omkring stationspladsen

Programmet for områdefornyelsen er blevet til på baggrund af byens centerbyplan fra 2016. Centerbyplanens indhold er kvalificeret med to workshops i efteråret 2019, hvor en gruppe borgere deltog.

Programmet kan rekvireres digitalt ved henvendelse til beksd@herning.dk eller beklr@herning.dk

 

DELTAG I OMRÅDEFORNYELSEN

Der er afholdt åbent borgermøde den 26. august 2020, hvor programmet og temaerne blev præsenteret.

Det er muligt for alle interesserede at deltage i arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med delprojekter under de enkelte temaer.

 

                                Områdefornyelse

               Kibæk - grøn by med vilje

 

                                    Inspirationsaften på TEAMS

                          TIRSDAG DEN 23. MARTS

                                  KL. 19.00 - 20.30

 

  1. Velkommen

  2. Orientering - arbejdet med Kibæks historie og identitet

  3. OPLÆG: Kibæk med øjne set udefra om byidentitet og design, der matcher - inspirtion og gode oplevelser v/Johanne Bugge, by, turisme- og destinationsudvikler www.johannebugge.dk

  4. OPLÆG: Grøn by - om klimatilpasning, biodiversitet - og borgerinddragelse - hvad kan vi gøre i fællesskab og hver for sig? Inspiration og gode eksempler v/Philip Hahn Petersen, kaospilot og med i www.habitats.dk og formand i www.vildmedvilje.dk

  5. Orientering - finansiering med relevante fonde mv.

  6. TAK for i aften

Deltag i mødet ved at bruge dette link: Inspirationsaften

 

 

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504
Mobil: 22436092
Send e-mail til beklr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.