Mindegade renoveres

Byplanudvalget har 15. marts 2021 godkendt skitseprojekt for en renovering af Mindegade i Herning.

Mindegade skal kloakrenoveres, og herefter fornyer Herning Kommune gaden med ny belægning og beplantning.Illustrationsplan Mindegade
(Illustration af Mindegade - klik på billedet for at se det i stort format)

Renoveringen af Mindegade går i gang 23. august.

Entreprenøren starter med at fræse asfalten til et grus-lignende lag. Lige efter at asfalten er fræset, jævner entreprenøren asfaltlaget og man kan derefter forsigtigt køre med bil. (ligesom at køre på grusvej - dette er på eget ansvar).

Renovation

Entreprenøren vil i samarbejde med renovationsfirmaet sørge for at affaldsbeholderne bliver kørt frem til tømning når gaderne opgraves.

Arbejdstid

Den normale arbejdstid vil være ca. kl. 07.00 - 16.00 på hverdage. Der kan forekomme arbejde i tidsrummet udenfor normal arbejdstid og i weekenden.

Praktisk information:

I den første periode er det muligt at komme ind til jeres boliger mv. det er ikke muligt at parkere i gaden under hele anlægsarbejdet.

Entreprenøren orienterer direkte til ejendommene med en seddel i postkassen, eller lignende, kort tid før hvornår jeres adgang til indkørslen vil blive spærret. Derfor opfordres der til at der holdes øje med postkassen i projektperioden.

Hvis i fremadrettet vil modtage nyhedsbreve pr. mail så send jeres mailoplysninger til beksd@herning.dk.

Mindegade Kig Mod Nord Og Torvet

Kontaktinfo

Sine Dall
Projektleder / Landskabsarkitekt MDL
Tlf.: 96288554
Mobil: 20554388
Send e-mail til beksd@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.