Hvorfor Lindbjergskolen?

Navnet på den nye, fælles skole har historiske rødder

Lindbjergskolen Illustration3 Edit

En lang historie viser, at navnet Lindbjergskolen har tråde til fortiden og knytter de to byer Hammerum og Gjellerup sammen.

Jorden, hvor den nye Lindbjergskole skal ligge har tidligere tilhørt den store gård Lindbjerggård.

Lindbjerggård havde så store jorder, at dele af både Hammerum og Gjellerup er bygget på jord, der tilhørte gården.

Det er baggrunden for, at bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn i 2016 anbefalede navnet Lindbjergskolen, som et oplagt navn til den nye skole.

Svend Øe, formand for foreningen fortæller:

- Vi har i bestyrelsen sat vores tidligere arkivleder Svend Eriksen på arbejde. Han har fundet en del oplysninger angående Lindbjerggård. Ifølge Svend Eriksen var Lindbjerggård tilbage i tiden en meget stor gård. I dag er der kun stuehuset tilbage. Stuehuset ligger Nørretorp 138 og huser i dag "Hurlumhejhuset Lindbjerg". Gården Lindbjerggård blev på et tidspunkt udstykket. Ved udstykningen opstod de to store gårde Lindbjergbakkegård og Bitsovgård. 20 tønder land af Lindbjerggårds jord blev solgt til Niels Nørgaard, der ejede Nørgård lige nord for Hammerum. Stuehuset fra Nørgård danner i dag rammen om Nørgårds Børnehaven på L. V. Bircks Vej. Af kendte ejere af Lindbjerggård har været herredsfoged Hans Ditlev Linnet og en mand ved navn Tronhjem.

Forslaget kommer fra den for nyligt afdøde Jens Østergaard, der var født på ejendommen Frølundvej 49 på hjørnet mellem Frølundvej og Tolstedvej.

Det er den ejendom, der i dag er ombygget til "Barnets Hus" - og hvor Gjellerupskolen og Hammerum Skole nogle år havde en fælles 10. klasse.

Hans farfar, landpostbud Niels Østergaard købte ved udstykningen af Lindbjerggård nogle få tønder land og havde dengang en ejendom, hvor nu det enligtstående store egetræ står (på marken lidt øst for Frølundvej). Senere blev denne ejendom flyttet til Frølundvej 49. 

Kontaktinfo

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 20674145
Mobil: 20674145
Send e-mail til cblps@herning.dk

Ingelise Thune Laursen
Bygherrerådgiver
Tlf.: 96288212
Mobil: 51648645
Send e-mail til ejdil@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.