Lindbjergskolen er på vej!

I 2020 står en helt ny og anderledes skole klar i Hammerum-Gjellerup - du kan følge projektet her på siden.

Når Lindbjergskolen i 2020 modtager de første elever, vil de møde en helt ny slags skole, hvor lokalerne er indrettet på elevernes og fagenes præmisser.

De cirka 1000 elever på den kommende Lindbjergskole vil opleve en helt ny slags skoledag.

Når en helt ny skole skal bygges fra bunden, er det nemlig den perfekte anledning til at finde på nye løsninger.

På Lindbjergskolen vil eleverne opleve en hverdag, hvor skolen er indrettet som en "mini-by" - og de bevæger sig rundt i byen, alt efter hvad de skal lære.

For elever fra 4.klasse og op betyder det, at der ikke længere er nogle klasselokaler, som man kender dem i dag.

I stedet er alle lokaler indrettet til de fag, de skal bruges til, som man i forvejen kender det fra eksempelvis fysik- eller musiklokaler. Samtidig vil alle lokaler have teorilokaler med tilhørende værkstedsområder og udstillingsområder.

Det giver mulighed for høj faglighed og gode læringsmiljøer. Værkstedsområder og udstillingsområderne sikrer gode muligheder for, at der kan laves anvendelses-orienteret undervisning, hvor eleverne løser konkrete opgaver og viser både produkt og proces frem.

Samtidig kommer der indbydende og inspirerende fællesområder, som eleverne kan bruge, når samværet ikke handler om det faglige.

For de mindste elever i 0. -3. klasse vil der stadig være et fast hjemmelokale.

Hver af de tre aldersgrupper, indskoling, mellemtrin og udskoling, får deres egen afdeling, eller "kvarter", med egne fælles-arealer. Samtidig laves der et centralt mødested, hvor alle skolens elever kan færdes.


Navnet på den nye, fælles skole har historiske rødder.

En lang historie viser, at navnet Lindbjergskolen har tråde til fortiden og knytter de to byer Hammerum og Gjellerup sammen.

Jorden, hvor den nye Lindbjergskole skal ligge har tidligere tilhørt den store gård Lindbjerggård.

Lindbjerggård havde så store jorder, at dele af både Hammerum og Gjellerup er bygget på jord, der tilhørte gården.

Det er baggrunden for, at bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn i 2016 anbefalede navnet Lindbjergskolen, som et oplagt navn til den nye skole.

Svend Øe, formand for foreningen fortæller:

- Vi har i bestyrelsen sat vores tidligere arkivleder Svend Eriksen på arbejde. Han har fundet en del oplysninger angående Lindbjerggård. Ifølge Svend Eriksen var Lindbjerggård tilbage i tiden en meget stor gård. I dag er der kun stuehuset tilbage. Stuehuset ligger Nørretorp 138 og huser i dag "Hurlumhejhuset Lindbjerg". Gården Lindbjerggård blev på et tidspunkt udstykket. Ved udstykningen opstod de to store gårde Lindbjergbakkegård og Bitsovgård. 20 tønder land af Lindbjerggårds jord blev solgt til Niels Nørgaard, der ejede Nørgård lige nord for Hammerum. Stuehuset fra Nørgård danner i dag rammen om Nørgårds Børnehaven på L. V. Bircks Vej. Af kendte ejere af Lindbjerggård har været herredsfoged Hans Ditlev Linnet og en mand ved navn Tronhjem.

Forslaget kommer fra den for nyligt afdøde Jens Østergaard, der var født på ejendommen Frølundvej 49 på hjørnet mellem Frølundvej og Tolstedvej.

Det er den ejendom, der i dag er ombygget til "Barnets Hus" - og hvor Gjellerupskolen og Hammerum Skole nogle år havde en fælles 10. klasse.

Hans farfar, landpostbud Niels Østergaard købte ved udstykningen af Lindbjerggård nogle få tønder land og havde dengang en ejendom, hvor nu det enligtstående store egetræ står (på marken lidt øst for Frølundvej). Senere blev denne ejendom flyttet til Frølundvej 49.


Når Lindbjergskolen står klar i 2020 bliver den meget mere end en folkeskole.

Der er ambitionen, at skolen bliver Hammerum-Gjellerups nye samlingssted, hvor børn, unge, familier og ældre mødes på kryds og tværs i løbet af dagen.

Selve skolen bliver bygget op som en "mini-by" med forskellige områder - og det nye byggeri vil blive bygget sammen med Hammerum-Hallen, der allerede i dag er ramme om aktiviteter for lokale i alle aldre.

Lindbjergskolen kommer også til at råde over en kultursal med scene, ligesom der skal etableres udendørs-områder, der indbyder til aktivitet og motion uanset alder.

Samtidig kommer byggeriet til at huse en biblioteksfilial, når Hammerum Bibliotek, inklusiv det lokalhistoriske arkiv, rykker ind i helt nye lokaler.

Med både skole, bibliotek, ungdomsskole, SFO og hallen med sit aktive foreningsliv i samme bygningskompleks vil området komme til at summe af liv fra morgen til aften.


Lindbjerg Logo

dekorativt foto

Kontaktinfo

Erik Tangen Søgaard
Skoleleder
Tlf.: 96287161
Mobil: 24453339
Send e-mail til lbses@herning.dk

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 20674145
Mobil: 20674145
Send e-mail til cblps@herning.dk

Ingelise Thune Laursen
Bygherrerådgiver
Tlf.: 96288212
Mobil: 51648645
Send e-mail til ejdil@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.