Invitation til deltagelse i udbud af erhvervelse og udvikling af hospitalsgrunden i Herning Kommune

Herning Kommune inviterer hermed til afgivelse af tilbud på erhvervelse og udvikling af hospitalsgrunden i Herning.

Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommuners styrelse § 68, og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsbetingelserne og købsaftalen med offentliggjort tilhørende bilag. 

Udbuddet er offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk den 10. oktober 2019 med adgang til udbudsmaterialet via udbudssystemet "DAHL Procurement".

Se udbudssystemet DAHL Procedure.

Alle interesserede inviteres til at deltage i besigtigelse af hospitalsgrunden og deltagelse i informationsmøde, fredag den 1. november 2019, i Udvalgsværelse 1, indgang N2, Sygehuset, Gl. Landevej 61, 7400 Herning kl. 13.00-15.30.

Tilmelding til besigtigelses- og informationsmøde kan ske ved at sende en besked til Herning Kommune via beskedfunktionen i udbudssystemet, senest den 30 oktober 2019.

Fristen for afgivelse af tilbud er fredag den 31. januar 2020 kl. 12.00.

Kontaktinfo

Steen Dahl Pedersen
Chefjurist/Afdelingsleder
Tlf.: 96282317
Mobil: 29101661
Send e-mail til steen.dahl.pedersen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.