Herning+

Her på siden finder du blandt andet offentlige udbud af arealer i området Herning+.

Udbud af den sydøstlige del af Herning+

I det udbudte område findes i dag hospitalsfunktioner i form af Psykiatrien. Der er vedtaget en rammelokalplan for det udbudte område.

Den nordvestlige bygning er bevaringsværdig, men kan erstattes af nybyggeri.

- I betingelserne for udbuddet lægger vi blandt andet vægt på, at der er god, arkitektonisk sammenhæng mellem det kommende nybyggeri og den ældste del af sygehuset, som det udbudte område støder op til, siger Marius Reese, planchef ved Herning Kommune.

Grundarealet er cirka 9.000 kvadratmeter for etape II af Herning+, som nu er på vej i udbud. Tanken er, at arealet i fremtiden hovedsageligt skal huse boliger, men også visse former for erhverv.

Der forventes vedtaget en byggeretsgivende lokalplan for etape II i august 2020.

Fakta om udbuddet

Det udbudte areal omfatter ca. 9000 m2

Der er en samlet byggemulighed på i det udbudte område på 8000 m2

Området er omfattet af rammelokalplan 12.BL5.2.

Fristen for afgivelse af tilbud er fredag 31. januar 2020 kl. 12.00.

Du finder udbudsmaterialet via udbudssystemet "DAHL Procurement".

Kom på besigtigelse

Du har mulighed for at deltage i besigtigelse af hospitalsgrunden og informationsmødet fredag 1. november 2019, i Udvalgsværelse 1, indgang N2, Sygehuset, Gl. Landevej 61, 7400 Herning, kl. 13.00-15.30.

Tilmelding til besigtigelses- og informationsmøde kan ske ved at sende en besked til Herning Kommune via beskedfunktionen i udbudssystemet, senest onsdag 30. oktober 2019.

Tilmeld dig her.

Fredag 7. april 2017 blev det offentliggjort på et pressemøde på Regionshospitalet Herning, at Region Midtjylland sælger hospitalsmatriklen i Herning til Herning Kommune for 136 mio. kr.

Med ejendomshandlen baner Herning Kommune vejen for at realisere helhedsplanen Herning+, der over en årrække forvandler hospitalsområdet til en spændende ny bydel med uddannelsesinstitutioner, boliger, byliv og grønne gader. Hospitalsområdet overdrages, når Regionshospitalet Herning flytter til nybyggeriet DNV-Gødstrup i 2020.

Mandag 20. august sagde Økonomi- og Erhvervsudvalget ja til den første lokalplan for det, der kaldes sygehusgrunden. Der er tale om en såkaldt rammelokalplan, som omfatter lidt mere end halvdelen af den kæmpestore grund, hvor Regionshospitalet Herning i dag breder sig.

Rammelokalplanen danner grundlag for et historisk stort udbud. Betingelserne for udbuddet blev ligeledes godkendt af økonomi- og erhvervsudvalget.

Fakta

Region Midtjylland sælger hele Regionshospitalet Herning til Herning Kommune.

Hospitalsmatriklen omfatter:

Grund: 100.698 kvadratmeter.

Bygninger: 99.135 kvadratmeter inklusive kældre.

Pris: 136 mio. kr.

Overtagelse: 2020 - i takt med udflytningen til DNV Gødstrup.

Hospitalets ældste bygning er opført i 1909.

Hospitalet er udbygget i flere omgange i bl.a. 1919-1923, 1935-1939, 1949, 1958-1962, 1971, 1985, 2003-2007, og senest med Onkologihuset i 2009-2010. 

Læs en pjece om de mange perspektiver for udvikling af området her.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af planerne bag Herning+. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.


Første område af Herning+, der blev sendt i udbud, var det nordlige område.

Her findes i dag blandt andet den nuværende akutmodtagelse, en boligblok, der hører til det nuværende sygehus, og den ældste og historiske del af sygehuset, som Herning Kommune ønsker bevaret.

Der er i alt cirka 60.000 kvadratmeter byggeret på det område. Tanken er, at arealet i fremtiden skal huse både boliger, liberalt erhverv, enkelte småbutikker og en dagligvareforretning.

KPC endte med at vinde udbuddet og købte arealet for 113,9 millioner kroner i slutningen af 2018.


Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af helhedsplanen for Herning+ og en præsentation af projektet Herning+. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Marius Reese
Planchef
Tlf.: 96288540
Mobil: 29213330
Send e-mail til bekmr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.