Gødstrup – hospital og byudvikling

- nyt hospital, ny by, nye veje. Herning Kommunes største udviklingsprojekt til dato ligger lige nordvest for Hernings centrum mellem Tjørring og Snejbjerg.

I dag er det mest karakteristiske ved området en sø, en landsby og åbne marker. Men i løbet af de kommende år vil der være både et nyt regionshospital, helt nye veje med forbindelse til både Hernings eksisterende vejnet og den nye motorvej til Holstebro, en ny togstation og en helt ny bydel med op mod 1800 husstande.

Nyt Regionshospital

Region Midtjylland besluttede i 2008 at bygge et nyt, fremtidssikret og fagligt ambitiøst hospital i Gødstrup. Hospitalet skal erstatte de eksisterende sygehuse i Herning og Holstebro, og skal dække 300.000 borgere i hele den vestlige del af regionen.

Byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup, har et budget for det somatiske hospital på 3,15 mia. kr. og for det psykiatriske hospital er budgettet ca. 380 mio. kr. Hospitalet bliver på ca. 127.000 m2 somatisk hospital, der er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Herudover bygges der endvidere et psykiatrisk hospital på ca. 13.000 m2, der finansieres af regionens egne midler.

Selve byggeriet blev igangsat i september 2012, og det forventes, at hele hospitalet tages i brug i starten af 2020.

Ny bydel

I forbindelse med regionshospitalet i Gødstrup er Herning Kommune i gang med planlægningen af en helt ny bydel mellem hospitalet og Snejbjerg. Der er vedtaget en principplan for området der bygger bydelen sammen med den eksisterende landsby Gødstrup. Foreløbig har Byrådet indarbejdet rammer i kommuneplanen som vil ligge til grund for de lokalplaner der igangsættes i 2018. De første lokalplaner med nye byområder forventes vedtaget ved årsskiftet 2018/2019.

Fuldt udbygget vil Gødstrup blive en by med 1800 boliger, rekreative områder, erhverv, institutioner, butikker og cykelstier/veje, der knytter bydelen sammen med både hospitalet og det øvrige Herning-område.

Nye veje og togstation til hospitalet

Et nyt hospital kræver nye veje, så patienter, pårørende og medarbejdere kan komme effektivt frem. Området omkring hospitalet er derfor blevet udbygget med en ny motorvej vest om Herning og videre mod Holstebro, samt med nye kommunale veje som forbinder motorvejen og hospitalet med Herning. I midten af 2018 vil den nye fordelingsvej rundt om hospitalet stå færdig. Denne vej giver adgang til alle hospitalets funktioner med bl.a. hovedindgangen, akutmodtagelsen, psykiatrien, servicebyen, kapellet, gæste- og personaleparkering.


Også den kollektive trafik til hospitalet bliver væsentligt forbedret med nye busruter en ny togstation på strækningen mellem Herning og Holstebro, der gør det muligt for patienter, pårørende og medarbejdere at stå af toget lige ved hospitalet. Stationen forventer at åbne ved sammen med hospitalet i starten af 2020.

Det eksisterende sygehus

Region Midtjylland forventes at flytte ud af det eksisterende sygehus i Herning by i løbet af 2020. Herning Kommune har købt sygehusgrunden og har vedtaget en helhedsplan for området.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af principplanen for Gødstrup. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Christian Stenbro Eriksen
Projektleder, byplankonkurrencer
Tlf.: 96288543
Send e-mail til bekce@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.