Blå Rum ved Fuglsang Sø

Borgerne i Herning og omegn kan se frem til et væld af nye rekreative natur- og vandoplevelser, når det nye outdoor-område ved Fuglsang Sø åbner i sommeren 2021.

Herning Kommune opfører - i samarbejde med flere fonde - et unikt og bæredygtigt aktivitetsområde, der skal give borgere og foreninger nye rammer og optimale omgivelser til mangfoldige og attraktive aktiviteter i det fri.

Stedet ved Fuglsang Sø har fået navnet Blå Rum, og kommer til at danne rammen om aktiviteter på, i og ved vandet.

Det Blå Rum vil give et løft til fritidslivet for alle, der elsker at være udendørs.

Stedet er udviklet ud fra et lokalt ønske om at udnytte byens mest attraktive sø til glæde for både unge og ældre, nybegyndere og erfarne, der ønsker at være aktive i naturen.

Blå Rum er skabt sammen med de mennesker, som skal bruge stedet. Et lokalt samlingspunkt, hvor man kan mødes omkring et aktivt udeliv.

Stedet giver gode muligheder for at arbejde sammen på tværs af idrætsgrene og brugergrupper, og samtidig bliver søen mere tilgængelig for alle.

Det Blå Rum opføres i perioden efteråret 2020 til medio 2021.

Projektet har et samlet anlægsbudget på 16,3 millioner kroner.  Heraf bidrager Herning Kommune med ni millioner kroner, mens den øvrige økonomi kommer via bidrag fra Lokale og Anlægsfonden, Ege Fonden, Nordea-fonden og den filantropiske forening Realdania.

Mere information om projektet:

Projektet sætter nye standarder for bæredygtighed i Herning Kommune. Bæredygtighed er tænkt ind på alle planer i det Blå Rum - lige fra selve byggeriet af anlægget til brugerens benyttelse og oplevelse af området.

For at sikre, at det Blå Rum giver et så lavt CO2-aftryk som muligt, er alle materialer blevet vurderet i en analysemodel, der anvendes i bæredygtige byggerier, og som beskriver materialernes vej "fra vugge til grav". Konkret betyder det, at materialerne er miljørigtige og kan genanvendes, hvis anlægget engang i fremtiden skal tages ned eller bygges om.

Det Blå Rum får solceller og batteripakker, som skal drive en stor del af husets energiforbrug.

For at synliggøre klimaaftrykket ved Det Blå Rum bliver energiforbruget fulgt og monitoreret, så det bliver muligt for brugerne at følge med i energiforbruget og opnå bevidsthed og læring om bæredygtig adfærd.


Det nye outdoor-mekka kan bruges af alle - både til socialt mødested og som omdrejningspunkt for forskellige vand- og naturaktiviteter.

Desuden vil flere foreninger få fast base ved det Blå Rum. Heriblandt kajakroerne, vinterbaderne, lystfiskerne og triatleterne.

De nye faciliteter og anlægget skal være med til at udvikle foreningernes mulighed for natur- og vandaktiviteter. Samtidig vil Blå Rum give skoler, institutioner, selvorganiserede grupper og borgere nye rammer for outdoor-oplevelser.


Det Blå Rum består af to bygninger og et broanlæg ved Fuglsang Sø.

Hovedbygningen er cirka 250 kvm og får et fællesrum med kapacitet til omkring 50 personer. Bygningen får blandt andet et stort køkken, omklædningsrum, toiletter og en stor overdækket terrasse.

Den anden bygning er et depot/bådhus på cirka 300 kvm med plads til kajakker, både og andet. Her etableres også et værksted til reparationer og vedligehold af udstyr.

Det Blå Rum får desuden en sauna med plads til 15-20 personer og et broanlæg til badning og både samt cykel-pitstop.

Herudover kommer der udearealer med terrasser, bålplads, udekøkken og meget mere.

De to bygninger og broanlægget binder området sammen og skaber en glidende overgang mellem land og vand.


Fuglsang Sø er en kunstig sø på cirka 28 hektar, som ligger i tæt forbindelse med Herning lidt nord for centrum. Det er en af Danmarks reneste søer. 

Fuglsang Sø blev udgravet i 2003-2005 i forbindelse med motorvejsbyggeri ved Herning. Siden har søen været brugt som rekreativt område af både private og foreninger. Desuden er søen hjemsted for mange fugle, fisk, insekter og planter.

Fuglsang Sø er opkaldt efter ejendommen "Fuglsang", der engang lå i området.

Søen er 800 meter lang og op til 450 meter bred. På det dybeste sted er søen mere end seks meter dyb. En gåtur rundt om søen er cirka tre kilometer. Der ligger to badestrande på søens østlige side.

Det Blå Rum ligger på østbredden ved Fuglsang Sø, hvor der tidligere lå containere til kajakklubben.


Det Blaa Rum Eksterioer

Kontaktinfo

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og fritidschef
Tlf.: 96288630
Mobil: 40101525
Send e-mail til soren.baunsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.