Bredgade Vest

Renoveringen af Bredgade Vest forventes afsluttet oktober 2020.

Opdagering fra 27. august 2020

Status på renoveringen er, at belægningsarbejdet skrider planmæssigt frem, og der er nu lagt cirka halvdelen af belægningen.

Kørearealet i midten af gaden er det sidste areal, hvor der bliver lagt belægning, og det bliver den samme betonstensbelægning som i resten af gaden.

Det vil sige, at gaden får et ensartet udtryk med betonsten og mindre områder med granitbelægning over det hele. Vi forventer stadig at kunne overholde tidsplanen med afslutning af projektet til udgangen af oktober 2020, hvis de vejrmæssige forhold tillader det.         

Den sidste del af projektet bliver opsætningen af belysning, inventar og beplantning.  

Opdagering fra 9. juli 2020

Hermed en status på renoveringen af Bredgade Vest hen over sommeren, hvor byggepladsen holder en lille sommerferie i ugerne 29, 30 og 31. Der kan dog forekomme et begrænset belægningsarbejde i perioden. 

Status på byggeriet er, at den færdige belægning begynder at bevæge sig hen ad Bredgade Vest. Inden den færdige belægning etableres, bliver der løbende lavet afvanding og plantehuller igennem gaden. Vi forventer stadig at kunne overholde tidsplanen med afslutning af projektet til udgangen af oktober 2020, hvis de vejrmæssige forhold tillader det.

Opdatering fra 2. juni 2020

Status på byggeriet er, at hovedentreprenør starter med belægningen fra 2. juni (uge 23). Der startes ved Poulsens Plads i øst og afslutning ved krydset mod Fredensgade/Møllegade i vest.

Inden den færdige belægning etableres, bliver der løbende lavet afvanding og plantehuller igennem gaden.

Vi forventer stadig at kunne overholde tidsplanen med afslutning af projektet til udgangen af oktober 2020, hvis de vejrmæssige forhold tillader det.         

Opdatering fra 24. april 2020

Arbejdet i gaden fortsætter på trods af den svære situation med Coronavirus. 

Status på byggeriet er, at de private ledningsejere er ved at afslutte deres arbejde med nedgravning af kabler langs facaderne. Efterfølgende vil hovedentreprenøren starte med at etablere de 6 store plantehuller og lave afvanding i gaden.

Det forventes, at den færdige belægning påbegyndes i uge 19-20 med start fra Poulsens Plads i øst og afslutning ved krydset mod Fredensgade/Møllegade i vest.

Vi forventer stadig at kunne overholde tidsplanen med afslutning af projektet til slutningen af oktober 2020, hvis de vejrmæssige forhold tillader det.

Opdatering fra start marts 2020

Herning Kommune er som resten af landets offentlige områder lukket ned for at undgå spredningen af Coronavirus. Vi er dog stadig at træffe på mail og telefon inden for normal arbejdstid, men vi kan ikke deltage i møder.

Renoveringen af Bredgade Vest er dog ikke gået i stå, og Herning Vand er nu færdige med deres ledningsarbejde i midten af gaden.

Det er derfor muligt at færdes midt i gaden, mens der graves langs facaderne.

I henhold til tidsplanen er de private ledningsejere i gang med arbejdet i den nordlige side af gaden, hvilket vil vare cirka måneden ud.

Efterfølgende skal der graves langs den sydlige facade, dog altid med adgang til alle ejendomme.

Opdatering fra start februar 2020

Renoveringen af Bredgade Vest har nu været i gang i én måned, og gravearbejdet skrider planmæssig fremad, på trods af det lidt våde vejr.

Der er nu opsat den relevante skiltning ved indgangene til Bredgade Vest, men der kan stadig være lidt udfordringer med cyklister i gaden. Vi håber, at I alle vil være med til at understøtte den gode trafik og hjælpe folk med at huske, at man trækker sin cykel igennem gaden.

Det forventes, at der åbner en ny butik 1. april 2020 i Bredgade nr. 48 (det nye byggeri).

Tak for en rigtig god indsats til alle håndværkere, erhvervsdrivende og projektmedarbejdere i den første måned, det sætter vi stor pris på.  

Opdatering fra starten af januar 2020

Så er vi endelig klar til igangsætning af renoveringen i Bredgade Vest.

Første skridt er at fjerne træer og inventar i gaden. Vi lukker også for gennemkørende trafik i Bredgade Vest. Det bliver stadig muligt at køre ad Jyllandsgade til Poulsens Plads, hvor der vil være lukket.

Byggetiden på hele projektet er blevet komprimeret sådan, at vi forventer at være helt færdige til oktober 2020, hvis vejret tillader det.

Projekttegning af Bredgade Vest

Kontaktinfo

Sine Dall
Projektleder / Landskabsarkitekt MDL
Tlf.: 96288554
Mobil: 20554388
Send e-mail til beksd@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.