Bredgade Vest

Renoveringen af Bredgade Vest forventes afsluttet oktober 2020.

Opdatering fra start marts 2020

Herning Kommune er som resten af landets offentlige områder lukket ned for at undgå spredningen af Coronavirus. Vi er dog stadig at træffe på mail og telefon inden for normal arbejdstid, men vi kan ikke deltage i møder.

Renoveringen af Bredgade Vest er dog ikke gået i stå, og Herning Vand er nu færdige med deres ledningsarbejde i midten af gaden.

Det er derfor muligt at færdes midt i gaden, mens der graves langs facaderne.

I henhold til tidsplanen er de private ledningsejere i gang med arbejdet i den nordlige side af gaden, hvilket vil vare cirka måneden ud.

Efterfølgende skal der graves langs den sydlige facade, dog altid med adgang til alle ejendomme.

Opdatering fra start februar 2020

Renoveringen af Bredgade Vest har nu været i gang i én måned, og gravearbejdet skrider planmæssig fremad, på trods af det lidt våde vejr.

Der er nu opsat den relevante skiltning ved indgangene til Bredgade Vest, men der kan stadig være lidt udfordringer med cyklister i gaden. Vi håber, at I alle vil være med til at understøtte den gode trafik og hjælpe folk med at huske, at man trækker sin cykel igennem gaden.

Det forventes, at der åbner en ny butik 1. april 2020 i Bredgade nr. 48 (det nye byggeri).

Tak for en rigtig god indsats til alle håndværkere, erhvervsdrivende og projektmedarbejdere i den første måned, det sætter vi stor pris på.  

 

Opdatering fra starten af januar 2020

Så er vi endelig klar til igangsætning af renoveringen i Bredgade Vest.

Første skridt er at fjerne træer og inventar i gaden. Vi lukker også for gennemkørende trafik i Bredgade Vest. Det bliver stadig muligt at køre ad Jyllandsgade til Poulsens Plads, hvor der vil være lukket.

Byggetiden på hele projektet er blevet komprimeret sådan, at vi forventer at være helt færdige til oktober 2020, hvis vejret tillader det.

Projekttegning af Bredgade Vest

Kontaktinfo

Lars Ravnemose
Arkitekt / projektleder
Tlf.: 96288544
Mobil: 20554388
Send e-mail til bekle@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.