Giv en opgave

Projektet ”Co-Creation Gullestrup” hjælper din virksomhed med at gøre en forskel for ledige borgere i Gullestrup.

Lad os være sammen om opgaven; at skabe højere tryghed og bedre livskvalitet i et lokalområde. At skabe mulighed for, at alle kan bidrage med de ressourcer, man har.

Alle borgere har evnen til at løse en opgave for en virksomhed. Men der er nogen, der kan have behov for, at rammerne for jobbet er anderledes end sædvanligt. Det kan være, at sproget, selvtilliden eller helbredet skaber barrierer. Hvis din virksomhed vil skabe plads, så vil Co-Creation Gullestrup sørge for et match med den rette borger.

Det kan være fra få timer til en helt almindelig fuldtidsstilling - i en kort periode eller permanent. Det kan dreje sig om opgaver, du gerne vil have løst i virksomheden, men det kan også være, at du har opgaver, der kan løses af borgeren et andet sted - fx i et lokale i Gullestrup.

Spot en opgave i din virksomhed

Har du varer, der skal pakkes eller transporteres? Områder, der skal holdes? Mad, der skal tilberedes? Møder, der skal bookes? Sne, der skal ryddes? Kunder, der skal betjenes? Elementer, der skal samles? Hylder, der skal fyldes? Lokaler, der skal holdes pæne og rene?

Kan du komme i tanke om små eller store opgaver, I gerne vil have løst i din virksomhed - så lad os finde en borger og en model, der matcher (fx praktik, løntilskud, fritidsjob, flex, timebasis eller ansættelse på helt almindelige vilkår).

Co-Creation Gullestrup bygger bro

Gullestrup er i fokus, fordi politiets seneste måling viste, at trygheden i området er faldet, og fordi, her er en større gruppe borgere, der har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra projektet kan lede til lignende lokale initiativer i andre boligområder.

Hvad kan vi gøre for din virksomhed?

  • Vi er til stede lokalt
  • Vi finder det rette match, når din virksomhed vil gøre en forskel
  • Vi giver sparring og følger op
  • Vi minimerer den administrative byrde
  • Vi samarbejder med lokale partnere, lokalråd, politi og virksomheder.

Næste skridt på vejen

  • Har du en opgave til en ledig Gullestrup-borger?
  • Har du opgaver, der kan løses lokalt i Gullestrup?
  • Vil du inspirere andre virksomheder til at tage ansvar?

Så tag kontakt med det samme, til Co-Creation Gullestrups virksomheds-konsulent Johnnie Bach på tlf. 93594560, ccgjb@herning.dk.

Han vil guide dig hele vejen, finde den rette borger til opgaven, foreslå en model for ansættelsen og give sparring på, hvilke rammer, der skal til, for at borgeren kan bidrage optimalt med sine ressourcer.

>> Samarbejdspartnere

>> Andre siger...

Kontaktinfo

Johnni Bøjesen Fønss Bach
Tlf.: 93594560
Send e-mail til ccgjb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.