Bliv lægdommer - ansøg her

Sammen med Domstolsstyrelsen søger Herning Kommune efter folk i alle aldre og befolkningsgrupper, der har lyst til at være lægdommere, domsmænd og nævninge ved retssager

Har du lyst til - og mod på - at blive en vigtig del af det danske retssystem? Så har du nu chancen.

Vi søger nemlig personer af alle slags, der vil være domsmænd og nævninge.

Det er en vigtig del af det danske retssystem, at helt almindelige mennesker er med til at afgøre retssager, og som lægdommer er man med til at afsige kendelser i både byret og landsret.

Nu søger Retten i Herning og Herning Kommune lægdommere for perioden 1. januar 2020 til 31.december 2023.

Der er ingen specielle krav til uddannelse eller job, og der er en grundig introduktion til opgaven, hvis du bliver udpeget.

Da vi gerne vil have lægdommere fra alle befolkningsgrupper, opfordrer vi særligt unge mennesker og folk med anden etnisk oprindelse end dansk til at søge. (Man skal dog være dansk statsborger for at blive lægdommer).

- Det er vigtigt for os, at så mange forskellige typer af mennesker som muligt er med til den vigtige proces, som det er at dømme eller frikende andre mennesker. Vi håber, at rigtig mange mænd, kvinder, unge, ældre og folk med forskellige kulturelle baggrunde har lyst til at blive en meget vigtig del af vores retssystem, siger formanden for Grundlisteudvalget, Susanne Mosekjær Averhoff.

Du kan ansøge om at blive lægdommer på dette link - fristen er 17.januar, men jo før du søger, jo bedre.

Fakta - om at være lægdommer:

Hvis man bliver udpeget, vil man i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året.

En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger.

Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag.

Man bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten.

Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer.

Hvordan vælges lægdommere?

Det er Grundlisteudvalget i Herning Kommune, der tager stilling til alle indkomne ansøgninger fra borgere i Herning Kommune.

Ansøgningerne kommer dels fra medlemmer af de politiske partier, dels fra andre interesserede borgere.

Ud fra ansøgningerne laver udvalget en "grundliste" - derfor navnet på udvalget.

Grundlisten sendes til Vestre Landsret, der herefter udpeger, hvem der skal være lægdommere i perioden 1.januar 2020 - 31. december 2023.

Fakta - krav for at blive lægdommer:

Det er vores mål at få så mange forskellige personer som muligt til at være lægdommere. Sammensætningen af lægdommere skal helst afspejle befolkningens sammensætning.

Der er dog nogle enkelte krav, som du skal overholde:

- Du skal være fyldt 18 år.

- Du må ikke fylde 80 i de kommende fire år (frem til og med 1.januar 2024).

- Du skal have stemmeret i Danmark.

- Du skal være "Uberygtet" - det betyder i praksis at du ikke må være dømt for alvorlige forbrydelser.

- Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig

- Du må ikke være ansat i: Ministeriers departementer, eller i chefstillinger i andre statslige myndigheder, hos domstole, i politiet, i anklagemyndigheden, i kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet, eller som præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Kontaktinfo

Vibeke Hother
Jurist
Tlf.: 96282318
Send e-mail til vibeke.hother@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.