Projektet samarbejder med...

Projektet samarbejder med en lang række aktører. Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern kommune har indgået forpligtende samarbejde omkring udvikling af Skjern å som lystfiskerdestination.

Ved Karup Å arbejdes for at etablere lignende forpligtende samarbejder med Viborg, Skive, Holstebro og Ikast-Brande kommuner.

Projektet ved Skjern Å og Karup Å ses af Herning Kommune som et projekt, hvor der laves en målrettet indsats for at tiltrække flere udenlandske lystfiskerturister til åerne og lokalområderne, og hvor begge åer ses som en destination, som lystfiskerturisterne kan bevæge sig mellem.

Karup Å

Karup Å Sammenslutningen, Lystfiskerforeningerne ved Karup Å
Lodsejerforeningen for Skive-Karup Å, Haderup Lokalråd, Fårbæk Borgerforening, Viborg Kommune og Visit Viborg, Skive Kommune og Visit Skive, Holstebro Kommune og Visit Holstebro, Ikast-Brande Kommune og Visit Ikast-Brande, Visit Herning.

Skjern Å

Skjern Å Sammenslutningen, Lystfiskerforeningerne ved Skjern Å, Laksens Hus, Danmarks Center for Vildlaks, Borgerforeninger i byerne langs Skjern Å, Erhvervsaktører langs Skjern Å, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme, Ikast-Brande Kommune og Visit Ikast-Brande, Visit Herning.