Projektets indsatsområder

Vi har fokus på fire indsatsområder:

Målrettet markedsføring

 • Hjemmeside - styrke informationen omkring lystfiskeriet på hjemmesider
 • Bloggersitet Riverfisher - lokale fortællinger omkring lystfiskeriet.
 • Branding og logo - igangsætte en proces omkring at brande lystfiskeriet ud fra en fælles historie og værdisæt.
 • Film - udarbejdelse af film om lystfiskeriet, lokalområdet mv.
 • Messer - deltagelse på lystfiskermesser i Europa.
 • Presseturer - afholdelse af presseturer for lystfiskermagasiner.

Målrettet erhvervsudvikling

 • Studietur - afholdelse af studietur for erhvervsaktører
 • Netværk og arrangementer for erhvervsaktører - Inspirations og erhvervsfremmeaktiviteter
 • Pakker - Udvikling af pakketilbud til lystfiskerturisterne.
 • Nulpunktsmåling - effektmåling af projektet.

Vandløbsforbedringer og formidling

 • Vandløbs- og naturprojekter - målrettede indsatser som går ud over den ordinære drift.
 • Adgang til åen - forbedre adgang til åerne i samarbejde med lodsejere og lystfiskerforeninger
 • Formidling af projekter og indsatser - Styrket formidling og markedsføring af vandløbsindsatser.

Tydelig infrastruktur

 • Samlet oversigtskort - digitale og trykt kort over hele åstrækningen
 • Fælles fiskekort - Afdækning om muligheden for fælles fiskekort på tværs af foreninger (afhænger af lystfiskerforeningerne syn herpå)
 • Porte - centrale samlingspunkter og indgange til åerne.
 • Fiskeguider - lokalkendte guider (frivillige og betalte) til at servicere og håndtere lystfiskerturister.