Om projektet

Projektet har et budget på 5 millioner, som er målrettet et turisme og vækstfremstød, og på at styrke Karup Å og Skjern Å som destination for lystfiskerturister.

En stærk destination indeholder en god infrastruktur, som gør det let for turisten at være her, en autentisk oplevelser samt gode vandløb med sunde fiskebestande. Det sidste er der i dag et fokus på gennem kommunernes drift og lystfiskerforeningerne arbejde. Infrastrukturen er derimod mindre udviklet, ligesom den lokale, autentiske fiskestemning også kan styrkes.

Derfor lægger vi hovedfokus i projektet på disse områder. Der indarbejdes dog vandløbsindsatser, som går ud over den ordinære drift, da projektet netop bygger på et naturgrundlag med gode vandløb og store fiskebestande.

For at gøre opmærksom på de mange nye indsatser der gennemføres styrkes markedsføringen mod udlandet, for at gøre Skjern Å og Karup Å endnu mere kendt i udlandet. Derfor tager projektet netop også udgangspunkt i en tæt dialog med lystfiskerforeninger og lodsejere for at finde gode, fælles løsninger og fortællinger i projektet.

Samlet set er målet med projektet at kommunerne får et styrket brand af en grøn kommune, som kan understøtte tilflytning og lokal vækst og et godt sted at leve og bo.

Lystfiskerforeningerne får mulighed for flere medlemmer og flere dagskortsalg. De får også et større fokus på at forbedre fiskevandet og det arbejde de gør for åerne.

Erhvervsaktørerne får mulighed for at få en bedre forretning eller for at skabe nye forretninger.

Lokalsamfundene får mulighed for at skabe liv lokalt.

Missionen

Projektet arbejder ud fra en mission om at:

  • Skabe bredest mulig opbakning og fokus på de kvaliteter og gevinster som vandløbene og havørrederne og laksene kan generere.
  • Sikre en god infrastruktur omkring fiskeriet, sådan at det bliver så let som muligt for lystfiskerturisten, uden at de lokale lystfiskere generes.
  • Understøtte at erhvervsaktører og lokalsamfund kan servicere og håndtere lystfiskerturister på en god og autentisk måde.
  • Skabe en målrettet og autentisk markedsføring af lystfiskermulighederne.

Projektmodel