Hvorfor sætte fokus på lystfiskerturisme?

Lystfiskerturismen sætter fokus på, at vandløbene er lokale generatorer for en lang række positive effekter, som glæder en bred vifte af aktører.

Undersøgelser viser, at lystfiskerturismen kan være med til at generere lokale arbejdspladser, lokal omsætning og dermed lokal vækst. Et fokus på lystfiskerturisme kan derfor være med til at understøtte egnsudvikling i landdistrikterne.

Derfor har vi sat gang i et projekt, som netop skal styrke lystfiskerturismen ved Skjern Å og Karup Å. Vi laver en målrettet indsats for at tiltrække flere udenlandske lystfiskerturister til åerne og lokalområderne. Dette stimulerer til nye samarbejder mellem aktører og på tværs af kommuner som skal skabe et helhedsorienteret fokus. Det kommer vandløbene og lokalområderne til gavn.

Visionen

Projektet arbejder derfor efter visionen om at skabe et samarbejdsprojekt om at gøre Skjern Å og Karup Å til en attraktiv lystfiskerdestination, som kan understøtte lokal egnsudvikling, lokal vækst samt sunde fiskebestande og gode vandløb.

At løfte projektet til et fælles projekt omkring Karup Å og Skjern Å og på sigt medtage flere af de store jyske åer.