Tjørring Hovedgade

Tjørring Hovedgade bliver renoveret med ny kloak. Bagefter går vi i gang med asfaltbelægning, fjernvarme, beplantning, fortove og cykelstier.

Projektet er et samarbejde mellem Herning Vand, Energi Midt og Herning Kommune. Arbejdet vil blive lavet over to perioder fra august 2016 til juli 2017.

Herning Vand udskifter kloaksystemet, så det bliver skilt i overfladevand og kloakvand. Vandforsyningen i hver side af vejen bliver udskiftet med nyt. Energi Midt renoverer fjernvarmeledningerne.

Herning kommune udskifter fortov, sætter ny kantsten, laver nye cykelstier og planter nye træer langs vejen.

Tidsplan

  • 1. periode starter i slutningen af august 2016 og er færdig til december 2016.
  • 2. periode starter til marts 2017 og bliver færdig til juli 2017.

Omkørsel

Det omfattende arbejde betyder, at Tjørring Hovedgade bliver lukket for gennemkørsel fra 12. september 2016. 

Det betyder ikke at Tjørring Hovedgade er lukket for gennemkørende trafik i hele byggeperioden. Efter 1. periode kommer der asfalt på, og så er det muligt at køre på hovedgaden fra cirka 1. januar til cirka 1. marts 2017.

Herefter går de afsluttende arbejder i gang, og gaden lukkes ned igen.

Omkørsel sker ad Hilmar Sølunds Vej, Gødstrupvej og Bjalderbækvej, men for mange vil det være en overvejelse værd, at køre til eller fra motorvejen/-motortrafikvejen i fordelerringen ved Herning Nord.

Lastbiler skal under alle omstændigheder bruge fordelerringen for at undgå for stor belastning på omkørselsvejene.

Se kort over omkørselsmulighederne her

Omkørsel for busser

Bybuslinje 8A, 8B, S8, regionalbus 12 og 150 kører anderledes i Tjørring fra 7. september 2016.

På midtrafik.dk under trafikinfo kan du se, hvor busserne stopper fra 7. september.

Mild vinter?

Bliver vinteren så mild og tør at gravearbejdet kan fortsætte, er det ikke sikker vi stopper arbejdet for vinteren. Hvis det bliver muligt at grave i vinterperioden, vil hele projektet blive færdig før juli 2017.

Tværsnit Tjørring Hovedgade

Kontaktinfo

Sine Dall
Landskabsarkitekt MDL
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288554
Send e-mail til beksd@herning.dk

Rasmus Bartholdy Jensen
Skov og Landskabsingeniør
Vej, Trafik og Byggemodning
Tlf.: 96288340
Send e-mail til vtbrj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.