Cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling

Vi planlægger en ny cykelsti. Når stien er færdig, kan du cykle hele vejen fra Herning til Skibbild-Nøvling.

Cykelstien fra Herning til Gødstrup bliver 3 meter bred og fra Gødstrup til Skibbild-Nøvling bliver stien 2 meter bred. Der bliver lavet lys på hele strækningen.

Stien vil føre dig indover det nye hospitalsområde ved Gødstrup. 

Cykelstien bliver enkelte steder ført ud på vejbanen. På disse strækninger bliver der lavet 2 minus 1 veje.

Cykelstien ligger fortrinsvis langs med jernbanen. Du kan se den endelige placering her.

Tidsplan

  • Februar 2016 - VVM screening.
  • Marts-Maj 2016 Fastlæggelse af endeligt forløb.
  • Juni-September 2016 - Projektering.
  • Juli-December 2016 - Jorderhvervelser og ekspropriationer.
  • Marts 2017 - Licitation på anlægsopgaven.
  • Anlæg 2017.

 

Formålet med en "2 minus 1 vej" er, at gøre vejen mere tryg for bløde trafikanter, idet det visuelle indtryk af vejen vil være en smallere vej. Der vil samtidig være plads til bløde trafikanter langs vejen, hvor striberne skaber afstand til den kørende trafik.

Hvordan skal du kører på en 2-1 vej?

Motoriseret trafik skal kører midt på vejen mellem striberne. Når du møder en modkørende kan du trække ud over den brede stiplede linje. Dette skal ske under hensyn til eventuelle cyklende og gående uden for linjen. Når den modkørende og du har passeret hinanden kører du igen tilbage til midten af vejen mellem linjerne.

Se filmen om hvordan du skal kører på en 2 minus 1 vej.

 

Kontaktinfo

Kim Bredgaard Grarup
Tlf.: 96288335
Mobil: 24638430
Send e-mail til vtbkg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.