Kultur på Recept

Her kan du læse om projektet Kultur på Recept, og blive klogere på både indhold, målgruppe og formål.

 Kultur på Recept

Kultur på Recept er et tilbud til borgere i alderen 18-64 år, der på grund af psykisk sårbarhed er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. 

Deltagerne tilbydes et 10-ugers forløb på en af kommunens kulturinstitutioner. Her vil der være fokus på kultur og fællesskab, og der vil være plads til at få et pusterum fra både sin sygdom og hverdag.

 

Forløb i 2017: 
Sted Tidspunkt
Den Jyske Sangskole Uge 12 - Uge 22
Herning Billedskole Uge 14 - Uge 25
Herning Bibliotek Uge 32 - Uge 41
Skovsnogen Uge 32 - Uge 41
Herning Billedskole Uge 36 - Uge 46
Herning Musikskole Uge 40 - Uge 50

 

Projektet har til formål at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet. Derudover har projektet til formål at mindske deltagernes følelse af ensomhed og isolation, der ofte er følgevirkninger af både en kort eller længere manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål om projektet, målgruppen eller lignende. 

Kontakt projektleder Michelle Marie Johnsen. 

 

Målgruppen for Kultur på Recept er alle borgere mellem 18 og 64 år, der på grund af en psykisk sårbarhed er i risiko for at få en langtidssygemelding eller blive langtidsledige. 

Projektet omfatter både forsikrede ledige på dagpenge, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb samt aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er meget vigtigt, at borgeren selv er motiveret og har lysten til at deltage, da projektet er et frivilligt tilbud, der supplerer obligatorisk erhvervsrettede tilbud.

Psykisk sårbarhed er i dette projekt en fælles betegnelse for let til moderat depression, angst eller stress.

Projektet er både åbent for borgere der er sygemeldte med en eller flere af ovenstående lidelser, men også borgere der er i risiko for at blive det, eller borgere der udviser symptomer men ikke har en direkte diagnose.

 

Let til moderat depression:

Depression er en meget almindelig lidelse. Ca. 15% af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt i deres liv få en depression.

Nogle oplever depression som en lettere tilstand af tristhed, der nogle gange vil gå over af sig selv. Andre oplever depression som en meget mere alvorlig og svær tilstand, der er behandlingskrævende, og som uden behandling kan blive livstruende. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der får en depression.

Læs mere om depression hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar.

 

Angst:

Når man har angst er man konstant bange, nervøs eller urolig. Normalt er vi bange som en helt naturlig forsvarsreaktion, der beskytter os mod at gøre ting, der kan være farlige for os. 

I psykiatrien forstås angst som en reaktion, hvor der ikke er en tydelig eller direkte sammenhæng med en farlig situation. Angst kan opstå både for situationer i hverdagen samt helt uforklarligt. Angst kan hæmme og forhindre et normalt hverdagsliv. 

Læs mere om angst hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar. 

 

Stress:

Stress kan ramme alle, og det er ofte de mest pligtopfyldende, der bliver syge.

Stress er en tilstand, der skyldes en direkte ydre påvirkning. Det kan enten opstå i form af noget pludseligt og voldsomt eller ved en længere tids belastning. 

Læs mere om stres hos Det Sociale Netværk - Psykisk Sårbar.

Et forløb består af 10 uger. 6 timer ugentligt mødes 10-12 deltagere med deres faste kulturguide på kulturinstitutionen. Her følger de en tilrettelagt plan, hvor de får mulighed for at prøve kulturens muligheder af.

Udover egen kulturskabelse vil der også være 3-4 oplevelsesgange - dette kunne for eksempel være besøg fra andre kulturinstitutioner, museumsbesøg, koncerter eller lignende.

Du kan her på siden læse meget mere om, hvilke forskellige forløb der udbydes henover året. 

Det kræver ikke en lægelig henvisning at deltage i projektet, men besluttes i samråd med den personlige rådgiver i beskæftigelsesafdelingen. 

Som rådgiver: 

Det er rådgivere i hele beskæftigelsesafdelingen, der informerer borgerne om projektet. Hvis din borger har lyst til at deltage frivilligt i projektet som supplement til sine erhvervsrettede tilbud, sender du besked til projektleder Michelle Marie Johnsen og oplyser borgerens navn og kontaktoplysninger. Herefter tager Michelle direkte kontakt til borgeren og aftaler nærmere. 

Som borger: 

Hvis du som borger gerne vil deltage i projektet, kan du kontakt projektleder Michelle Marie Johnsen. Du skal oplyse egne kontaktoplysninger, navn på rådgiver samt hvilket forløb du er interesseret i.  

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkoordinator
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 22808224
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.