Praktisk Info:

Praktisk info:

Tilbuddet veksler mellem gange med oplevelser, og gange hvor man selv prøver kræfter med kultur.

Gruppen mødes hver onsdag fra kl. 18.00 - 21.00 med opstart d. 6 september 2017. Der er fælles afgang fra Frivilligcenteret, når der er aktiviteter ud af huset.

Cooltur Klubben er et samarbejde mellem Herning Kommune, Frivilligcenter Herning og følgende institutioner:

  • Skovsnogen
  • Team Teatret
  • Splyf
  • HEART
  • Den Jyske Sangskole
  • Herning Billedskole
  • Headspace

Du kan se en oversigt over de forskellige aktiviteter her.

Målgruppen:

Målgruppen: 

Tilbuddets målgruppe er unge mennesker mellem 13 og 17 år (7. til 10. klasse), der har en kronisk sygdom. 

En kronisk sygdom kan være diabetes, Chrons, Colitis Ulcerosa, leddegigt o.l. 

Den unge skal kunne indgå på lige fod med sine meddeltagere, og kunne deltage i en fritidsaktivitet der strækker sig over 3 timer. 

Henvisning:

Henvisning:

Sundhedsfagligt personale som læger, sygeplejersker, familievejledere og lignende kan henvise til tilbuddet.

Alle tilmeldinger skal gives til Kurt Jeppesen fra Frivilligcenter Herning på kurt@fcherning.dk eller 31575601.

Hvis du har spørgsmål til Cooltur Klubbens indhold eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os.