Naturlig vandstand i moser langs Karup Å

Læs om undersøgelsen, der fortæller, hvilke tiltag der kan skabe naturlige vandstandsforhold i en række værdifulde moser langs Karup Å.

Undersøgelsen er et Natura 2000-projekt som er finansieret af NaturErhvervsstyrelsen.

Karup Å er udpeget som Natura 2000-område. Det er blandt andet de særlige moser, rigkærerne, der er på udpegningsgrundlaget.

Mange af moserne langs åen har unaturlige vandstandsforhold, som betyder at de særlige planter, som vokser i moserne, er trængte.

For at gøre forholdene for planterne bedre, kan vi lukke grøfter, ændre på driften eller noget helt tredje.

Læs om hvilke tiltag der anbefales i de enkelte moser.

Vi skal nu til at kontakte de enkelte lodsejere, for at høre om de vil have lavet projekter på deres ejendom. Det er frivilligt, om man vil være med.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Ldp 2020 Logo

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.