Energi i Landsbyerne

Husejerne i Stakroge, Sandet, Karstoft og Skarrild er med i et nyt energiprojekt, hvor målet er at skrue ned for energiforbruget og samtidig spare penge.

Egentlig hedder energiprojektet 'Landsbyerne som frontløbere - Farvel til oliefyret og goddag til energifornuft'. I daglig tale blot 'Energi i Landsbyerne'.

Projektet er et samarbejde mellem Herning Kommune, Scanenergi samt borgerne i de fire landsbyer Stakroge, Karstoft, Sandet og Skarrild. Projektet løber til og med 2019.

I alt sin enhelthed går Energi i Landsbyerne ud på, at borgerne i de fire landsbyer får tjekket energiforbruget - forhåbentlig med det resultat, at beboerne både kan spare på energien og pengene.

Landsbyer kan noget særligt

Landsbyerne er udvalgt, fordi borgerne spiller en stor rolle, og det er oftest sådan i landsbyerne, at hækken aldrig er for høj til en snak med naboen. 

Borgerne i landsbyerne får først tilbudt et online energitjek af deres huse. De får derudover tilbudt gratis rådgivning over telefonen og via fysiske besøg, hvis det er nødvendigt.

Borgerne bliver desuden indbudt til borgermøder og styregrupper. De vil også få adgang til en Facebookgruppe for projektet, hvor de har mulighed for at få information, dele erfaringer og stille spørgsmål. 

Resultatet vil blive, at de deltagende borgene bliver helt skarpe på, hvor det giver mening for dem at lave energibesparende ændringer. En af de største syndere er oftest oliefyret, som der forhåbentlig bliver udskiftet mange af. 

Gratis tjek til alle borgere i kommunen

Energi i Landsbyerne kommer ikke blot til at omhandle de fire landsbyer i syd. Alle borgere i kommunen har mulighed for at bruge det online energitjek, som er en del af projektet. Tjekket bygger på BBR-data for det enkelte hus.

Lav et online tjek af energiforbruget for dit hus.

Hvorvidt selve projektet også skal bredes ud til andre steder i kommunen, er usikkert. Det afhænger selvfølgelig af resultaterne.

Fakta

Projektet 'Landsbyerne som frontløbere - Farvel til oliefyret og goddag til energifornuft' udspringer af Herning Kommunes Energistrategi. Energistrategien udstikker retningslinjer og politiske mål for arbejdet med vedvarende energi.

Det er byrådets mål, at Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, at styrke omstillingen til en energieffektiv kommune og at udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

Kontaktinfo

Andreas Boyschau
Kommuneplanlægger
Tlf.: 9628 8556
Send e-mail til bekau@herning.dk

Helle Sørensen Møjbæk
Tlf.: 96288039
Send e-mail til mikhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Lav et online energitjek

Energitjekket bygger på oplysninger fra BBR-registret.

dekorativt billeddeLav et online energitjek