Områdefornyelse i Sunds

Herning Kommune har fået tilsagn om 1.250.000,00 kr. i støtte fra staten til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds fra 2013.

Anvendelsen af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering på 66 % så det samlede beløb til områdefornyelsen i Sunds er 3.750.000 kr.

Der er udarbejdet et program med beskrivelse af en række delprojekter, som er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i foråret 2014.

Områdefornyelsen forventes at løbe over 3-5 år, og gennemføres i samarbejde med borgere, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende m.fl.

Områdefornyelsen omfatter fire overordnede temaer, der dækker over såvel fysiske som kulturelle og sociale tiltag:

  • Smuk hovedgade
  • Byen ved søen
  • Nyt liv i byen
  • Generationerne i Sunds

Den 2. september 2016 var der indvielse af projektet for en ny bypark ved søen og forskønnelsen af hovedgaden.

Det samlede områdefornyelsesprojekt forventes afsluttet ved udgangen af 2017.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Planlægger
Tlf.: 96288504
Send e-mail til beklr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.