Region Midtjylland sælger sygehus til Herning Kommune

Herning Kommune har med en stor ejendomshandel netop sikret, at helhedsplanen for den nye bydel Herning+ kan realiseres.

Herningplus Oversigtsbillede

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) og borgmester Lars Krarup (V) har fredag 7. april 2017, på et pressemøde på Regionshospitalet Herning, offentliggjort, at Region Midtjylland sælger hospitalsmatriklen i Herning til Herning Kommune for 136 mio. kr.

Med ejendomshandlen baner Herning Kommune vejen for at realisere helhedsplanen Herning+, der over en årrække forvandler hospitalsområdet til en spændende ny bydel med uddannelsesinstitutioner, boliger, byliv og grønne gader. Hospitalsområdet overdrages, når Regionshospitalet Herning flytter til nybyggeriet DNV-Gødstrup i 2020.

- Jeg er meget tilfreds med, at regionen har kunnet sælge hele hospitalet på én gang. Og det tilmed til en pris, der passer med forventningerne, så vi kan realisere et nyt, stort og ambitiøst hospital i Gødstrup. Herning Kommune har spændende visioner for at bevare området som en vigtig og aktiv del af byen, siger Bent Hansen, Region Midtjylland.

Region Midtjylland og Herning Kommune er begge tilfredse med forløbet af forhandlingerne. Især sætter regionen pris på, at den kan leje Onkologihuset, så stråleterapien kan fortsætte på stedet i en overgangsperiode.

- Med denne aftale er det Herning Kommune selv, der har ansvaret og muligheden for at udvikle det 100.000 kvadratmeter store område. Det er positivt, spændende og en helt unik mulighed for at udvikle byen, som oplever en betydelig befolkningstilvækst. Samtidig påtager vi os selv ansvaret for, at området ikke kommer til at ligge uvirksomt hen, og det er jeg meget tilfreds med, siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

Herning+ åbner for nye offentlige institutioner, kulturtilbud og boliger centralt i Herning.

Området har stor værdi som del af midtbyen og fortæller sammen med sine nære omgivelser om Herning bys udvikling og hospitalets rolle i byen, fra det blev anlagt i 1910 i udkanten af byen til i dag.

Fakta

Region Midtjylland sælger hele Regionshospitalet Herning til Herning Kommune.

Hospitalsmatriklen omfatter:

Grund: 100.698 kvadratmeter.

Bygninger: 99.135 kvadratmeter inklusive kældre.

Pris: 136 mio. kr.

Overtagelse: 2020 - i takt med udflytningen til DNV Gødstrup.

Hospitalets ældste bygning er opført i 1909.

Hospitalet er udbygget i flere omgange i bl.a. 1919-1923, 1935-1939, 1949, 1958-1962, 1971, 1985, 2003-2007, og senest med Onkologihuset i 2009-2010. 

Læs en pjece om de mange perspektiver for udvikling af området her.

Kontaktinfo

Christian Stenbro Eriksen
Projektleder, byplankonkurrencer
Tlf.: 96288543
Send e-mail til bekce@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.