Det Nye Hospital Vest - Gødstrup

- nyt hospital, ny by, nye veje. Herning Kommunes største udviklingsprojekt til dato ligger lige nordvest for Hernings centrum mellem Tjørring og Snejbjerg.

I dag er det mest karakteristiske ved området en sø, en landsby og åbne marker. Men i løbet af de kommende år vil der være både et nyt regionshospital, helt nye veje med forbindelse til både Hernings eksisterende vejnet og en ny motorvej til Holstebro, en ny togstation og en helt ny bydel med op mod 1800 husstande.

Nyt Regionshospital

Region Midtjylland besluttede i 2008 at bygge et nyt, fremtidssikret og fagligt ambitiøst hospital i Gødstrup. Hospitalet skal erstatte de eksisterende sygehuse i Herning og Holstebro, og skal dække 300.000 borgere i hele den vestlige del af regionen.
Byggeriet af Det Nye Hospital i Vest - DNV Gødstrup - har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen på 3,15 mia. kroner plus midler til psykiatriområdet.
Konsortiet CuraVita med base i Århus er valgt som totalrådgiver på hospitalsbyggeriet. De første modeller for, hvordan hospitalet kommer til at se ud, blev præsenteret 28. september 2011, og efter planen stikkes den første spade i jorden i sensommeren 2012. Hospitalerne i Herning og Holstebro begynder udflytningen til DNV Gødstrup sidst i 2016.

Ny bydel

I forbindelse med DNV Gødstrup planlægger Herning Kommune en helt ny by mellem hospitalet og Snejbjerg. Foreløbig har Byrådet i 2009 godkendt en masterplan for udvikling af Helstrup - en by med 1800 boliger, rekreative områder, institutioner, dagligvarebutikker og cykelstier/veje, der knytter bydelen sammen med både hospitalet og det øvrige Herning-område. Mellem hospitalet og den nye bydel er der planer om at etablere en videnspark for uddannelsesinstitutioner og virksomheder med tilknytning til hospitalet.

Nye erhvervsmuligheder

Et nyt hospital skal bygges. Det betyder, at varer og tjenesteydelser dagligt bliver leveret til hospitalet. At besøgende, indlagte og de, der arbejder der, vil efterspørge forskellige varer. Dette giver nye erhvervsmuligheder som Herning Kommune sætter fokus på.

Nye veje til hospitalet

Et nyt hospital kræver nye veje, så patienter, pårørende og medarbejdere kan komme effektivt frem.
Dels gennemfører Herning Kommune en forlængelse af Vesterholmvej og dels etablerer Vejdirektoratet en vestlig omfartsvej, der får forbindelse til Hernings eksisterende vejnet og til den planlagte motorvej mellem Herning og Holstebro.
Også den kollektive trafik til DNV Gødstrup bliver væsentligt forbedret med en ny togstation på strækningen mellem Herning og Holstebro, der gør det muligt for patienter, pårørende og medarbejdere at stå af toget lige ved hospitalet.

Det eksisterende hospital

Region Midtjylland begynder at flytte ud af det eksisterende hospital i Hernings midtby i løbet af 2016. I samarbejde med regionen vil Herning Kommune udarbejde en plan for, hvad bygningerne og området skal bruges til fremover. Første skridt bliver en idekonkurrence i 2013.