Gågaden i Herning

Herning Kommune er godt i gang med renoveringen af gågaden i Herning Bymidte. Vi renoverer i øjeblikket den del af gaden som ligger mellem Torvet og Poulsens Plads. Du kan se vores tidsplan og læse mere om projektet her på siden.

Fornyelse af Bredgade - Status uge 8

Arbejdet med renoveringen af Bredgade er nu igen i fuld gang.
Der er lagt en stram tidsplan for det resterende arbejde, som skal holde, hvis gaden skal indvies d. 2. juni.

Uanset om tidsplanen holder, bliver der holdt en fest 2.juni, som byen inviteres til at deltage i.

Entreprenøren er startet med at grave ud til træer. Her graves et område på ca. 2,5 x 5 m omkring de træer, der ikke er plantet endnu.

Herefter starter arbejdet med at fjerne den midlertidige asfalt i mindre områder. Først etableres afvanding i midten af gaden, derefter afretning til de store granitsten og brolæggerarbejdet med de små flækker.

Til sidst plantes der træer, inden de i alt ca. 5.500 kvadratmeter gågade skal fuges, og der skal monteres inventar.

I Bryggergade skal der også udgraves til og placeres et teknikrum til den nye vand-installation, der kommer øverst i Bryggergade.

Tidsplanen for Bryggergade er således:
Uge 10: Entreprenørerne graver hul til springvandets teknikrum som skal ligge under jorden ved Paw Sko.
Uge 11: Et teknikhus på 27 ton placeres nede i jorden!
Uge 12: Der laves vandinstallation og el.
Uge 13: Hullet dækkes til.

I ugerne 17-22 udføres belægning og inventar i Bryggergade. 

Tidsplanen er lagt således, at der slet ikke arbejdes i dagene op til påske, pga. den store event Offroad Festival Åbning 11.april. Anlægsarbejdet vil dermed ligge stille i den uge.

Produktionen af de nye bænke til gågaden har været i udbud. PBN Furniban fra Videbæk vandt og de er nu i gang med at producere de første dele.

En tidsplan for byggeprojektet kan findes her på siden (Vejledende etapeplan).
Hele projektet skal være færdigt inden sommeren 2017.

Der har undervejs i arbejdet været nogle enkelte overraskelser, men de er blevet håndteret. Der bliver løbende arbejdet på at tilpasse de forskellige arbejdsopgaver, så tidsplanen kan overholdes.

Mens der bygges er der desværre nogle gener for beboere i Bredgade. Men der har undervejs i processen været tæt dialog mellem kommunen og borgerne, og den vil fortsætte.

I forbindelse med byggeriet er der i øvrigt to kunstværker, der er kørt i depot.

Det drejer sig om den rustfri stålskulptur af Christian Lymann Hansen ved Bryggergade og den lille jernskulptur ved Tøjeksperten af Bent Sørensen.

De vil begge vende tilbage til midtbyen, når arbejdet er færdigt.

Tidsplan

Senest opdateret 9.december 2016 

  • August 2015 - Politisk behandling i Byplanudvalget.
  • September 2015 til februar 2016 - Projektering, høring og udbud.
  • Februar 2016 - Rydning af træer samt kloak-og ledningsarbejder.
  • Marts 2016 - 1. etape af belægnings-og inventararbejdet starter.
  • Uge 47 2016 - Arbejdet holder julepause
  • Forår/sommer 2017 - Belægnings-, beplantning-og inventararbejder slutter.

Omdannelsen af gågaderne i Herning er en del af bymidteplanen. Planen har til hensigt at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og et godt byrum. 

Tak til alle der indtil videre har bidraget med gode input på borgermøderne og Vision Herning C i 2015.

Kontaktinfo

Mari Lohne
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288551
Mobil: 20554388
Send e-mail til bekml@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.