Centerbyplan for Sunds

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013-24, at der skulle udarbejdes centerbyplaner i den kommende fireårige planperiode.

Den første centerbyplan er nu udarbejdet og det er for Sunds. Sunds er udvalgt som den første, da der her arbejdes med områdefornyelse. 
 
Repræsentanter fra Sunds blev inddraget meget tidligt i processen, gennem en følgegruppe, der deltog i to dialogmøder.
 
På det første dialogmøde skulle deltagerne vurdere og analysere Sunds, som den fungerer i dag. På det andet dialogmøde skulle deltagerne kvalificere og videreudvikle vision, indsatsområder og forslag til projektidéer og indsatser, som var blevet udarbejdet mellem møderne.
 
Begge dialogmøder resulterede i et godt materiale til videre bearbejdning af centerbyplanen.
 
I november 2013 blev der afholdt et borgermøde i Sunds hvor byens borgere blev præsenteret for centerbyplanen. På borgermødet var der også mulighed for at besøge en 'markedsplads', hvor deltagerne kunne dykke ned i de foreslåede projektidéer, stille spørgsmål og kommentere på planerne. Ca. 150 borgere deltog i mødet. 

Centerbyplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Sunds-borgernes egne ønsker. Centerbyplanen er borgernes plan og er forslag til idéer og projekter, der skal arbejdes videre med. Noget arbejder borgerne selv videre med, noget vil være forslag til en kommende kommuneplan og noget vil være forslag, der skal løses i samarbejde med Herning Kommune, som for eksempel områdefornyelsen. Centerbyplanen danner udgangspunkt for det arbejde, der i januar 2014 er igangsat vedrørende områdefornyelse.