Renovering af Søndergade

Vi vil gerne renovere belægning og inventar i Søndergade. Skitsen til projektet er godkendt i Byplanudvalget 14. august

Soendergade Illustrationsplan Til Hjemmesiden

Som et led i den samlede plan for omdannelsen af Herning Bymidte, vil vi gerne renovere belægning og inventar i Søndergade.

Planen skal sikre, at Herning Bymidte fortsat udvikler sig og understøtter visionen "Herning Den Levende By". Målet er at gøre Herning til en flot og levende by med stærk identitet.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til skitseprojektet, så kontakt projektleder, Mari Lohne inden onsdag 30. august. Se kontaktinfo i den mørke boks.

Du kan også møde op til vores infomøde tirsdag 29. august fra klokken 8.30 - 9.30 på Biblioteket i Herning. Det foregår i lokalet 'Kørner 2' på første sal.
Du kan komme ind på Biblioteket via gågaden fra klokken 8.15 - 8.45.

Dine kommentarer bliver brugt til at kvalificere det endelige projekt yderligere. Projektet bliver sendt til orientering i Byplanudvalget 18. september og bliver sendt i udbud i november måned.  

Et projekt i flere etaper

Når vi alligevel skal i gang med at rode og grave, vil ledningsejerne gerne renovere kloak, vand, varme og ledninger i samme ombæring. Vi regner med, at det arbejde går i gang først i det nye år (2018).

Når ejerne af kloak- og vandledninger med mere er færdige med at renovere, afslutter Herning Kommune med ny belægning og inventar.

For at give mindst muligt besvær for de, der skal færdes på området, inddeler vi projektet i Søndergade i etaper. Vi kan først lave den endelige plan og etaperne, når vi ved, hvilken entreprenør, der vinder udbuddet.

Vi  regner med at være klar med en plan i januar 2018. 

Vi vil løbende holde informationsmøder, mens arbejdet står på.

Soendergade Nord Til Hjemmeside

Soendergade Syd Til Hjemmeside

Kontaktinfo

Mari Lohne
Arkitekt
Tlf.: 96288551
Mobil: 20554388
Send e-mail til bekml@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.