Nye cirkulære forretningsmodeller

Fokus på indkøb, arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri.

Cirkulær økonomi går ud på at designe produkter, så intet eller mindst muligt går til spilde, når produktet er udtjent.

Kasserede produkter skal retur til genanvendelse, og de biologiske materialer skal tilbage til naturen, uden at den tager skade af det.

Det modsatte er lineær økonomi - det man ofte kalder "brug og smid væk". 

Herning-projektet kort fortalt

Vores projekt tager afsæt i en indkøbsaftale mellem De Forenede Dampvaskerier og Herning Kommune. Aftalen handler om leje, vask og reparation af arbejdstøj til Drift og Genbrugsstationen.

Vi vil finde ud af, hvordan vi praktisk og juridisk kan tænke genbrug og genanvendelse. Det vil vi gøre i forhold til den daglige drift, indkøb og i leverandørkæden.

På baggrund af det, vi finder ud af vil vi lave en model for cirkulær økonomi. Det er tanken, at den gerne skal kunne bruges på andre områder og af andre kommuner.

Region Midt støtter projektet via Rethink Business.

Vi vil

  • sikre at tøjet bliver genbrugt så længe som muligt. Det vil vi gøre ved at lave kriterier for kassering og genbrug.
  • fortælle om fordelene ved cirkulær økonomi. Det vil vi gøre gennem direkte dialog. Vi vil også formidle bredt til virksomheder i hele Region Midt.
  • udvikle nye produkter ud fra kasseret tøj. Det vil vi gøre sammen med studerende og virksomheder.
  • Skabe rammer for cirkulær økonomi. Det vil vi gøre via vores efterspørgsel på arbejdstøj. Vi vil også gøre det ved at lave nye retningslinjer til indkøbsaftalen.
  • tilgodese cirkulær økonomi i vores indkøbsaftaler. Det vil vi gøre ved at beskrive de generelle vilkår og lave en manual.
  • Opnå kompetencer og viden, vi kan bruge til gearing af andre indkøbsaftaler.
  • Formidle resultater og skabe dialog med andre kommuner om cirkulær økonomi.

Billede Cirkulare Forretningsmodeller

Kontaktinfo

Merete Gammelmark
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96288505
Mobil: 21194522
Send e-mail til bekmg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.